Faldsikring

Faldsikring

Hvornår skal du bruge faldsikringsudstyr?

Ulykker, der er forårsaget af et fald, er blandt de farligste på arbejdsmarkedet.
Du skal bruge faldsikring, hvis arbejde i højden ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges eller udføres ansvarligt.
Brug af faldsikring er en nødløsning og er beregnet til kortvarigt arbejde (normalt 4 mandetimer). Faldsikringsudstyr anvendes, hvor det ikke er muligt at sikre mod fare for nedstyrtning ved brug af egnede tekniske hjælpemidler, fx rækværk, stillads eller personløfter.
Arbejdsgiveren skal stille egnet faldsikringsudstyr til rådighed, når arbejdssituationen kræver det.

Et komplet sæt faldsikring består af 3 dele:

Forankringspunkt Forankringspunkt

Forankringspunkt

Forankringspunktet skal kunne modstå en belastning på mindst 12 kN/1200 kg for én person.

Det kan være et punkt beregnet til faldsikringsudstyr eller en del af den konstruktion, man arbejder på. Det kan fx være en strop, bjælkeforankring eller andet udstyr, som er godkendt iht. EN795.

Placeringen af forankringspunktet bør være således, at et frit fald bliver mindst muligt og maks. 30 grader til siderne for at undgå svingeffekt.

Se vores udvalg her

Line/blok Line/blok

Line/Blok

Liner og blokke forbinder helselen på personen med forankringspunktet. Formålet er at forhindre et fald eller minimere det frie fald.

Falddæmpere anvendes til standsning af fald, hvor de optager en del af faldenergien, så personen ikke udsættes for en større belastning. Falddæmpere må kun anvendes på steder, hvor man har 5-6 m frit luftrum under sig.

Se vores udvalg her

Helsele Helsele

Helsele

Helseler vælges ud fra komfort, ergonomi og varighed af brugen. Selen skal under brugen være tætsiddende. På den måde undgås alvorlige skader ved et evt. fald.

Der må aldrig anvendes ringe ved hoften på selen ved risiko for fald, det kan være livsfarligt. Der må udelukkende anvendes ringe ved hoften til hindring af fald eller til sikring af arbejdsstilling.

Se vores udvalg her

Butik

Lovpligtigt eftersyn i din Würth butik

Faldsikringsudstyr skal iht. EN 365 efterses hver 12. måned af en kompetent person anvist af producenten.
EN 365 angiver generelle krav til bl.a. vedligeholdelse og periodisk eftersyn.
Du kan få foretaget lovpligtigt eftersyn af dit faldsikringsudstyr i vores butikker, her er personalet uddannet til opgaven.

Med Würth Eftersyn får du:

  • Overblik over din virksomheds produkter, placering og frist til lovpligtigt eftersyn
  • Advisering på e-mail, når det er tid til eftersyn
  • Tidsbesparelser på dine arbejdsmiljøopgaver
  • Sikkerhed for, at din faldsikring efterses og vedligeholdes, så den altid er i forsvarlig stand
  • Automatisk information om eftersyn af faldsikring, hvis det foretages i en Würth butik
  • Mulighed for løbende opdatering af eftersynsstatus på faldsikringsudstyr
  • Brugervenligt og intuitivt design og brugerflade

Du finder din nærmeste butik her

Portalen Würth Eftersyn kan også hjælpe dig med overblik over status for eftersyn på dit el- og luftværktøj

Logbog

Logbog

Er eftersynet foretaget i en af Würths butikker, finder du i logbogen en liste over hvornår det pågældende udstyr er efterset, da Würth butikkerne kan overføre data direkte til systemet. Logbogen fungerer samtidig som din dokumentation for udført eftersyn.

Tilføj nyt faldsikringsudstyr:
Tilføj udstyret i systemet, når du anskaffer nyt faldsikringsudstyr. På den måde har du altid overblik over virksomhedens faldsikringsudstyr.

 

Slet udstyr:
Slet udstyret, når du ikke længere bruger det i din virksomhed, så oversigten altid er opdateret.

Rediger information:
Rediger og opdater data om den enkelte faldsikringsdel.

Farvemarkering:
Den røde farve i cirklen indikerer, at fristen for eftersyn af faldsikringsdelen er overskredet.

Næste eftersyn:
Se hvor lang tid der er til udstyret skal efterses næste gang.