Kun for erhvervsdrivende  
Faldsikring

Hvis du arbejder i højden og falder ned, kan du komme meget alvorligt til skade. Sørg derfor altid for at bruge det rigtige udstyr, så fald undgås, eller så risikoen ved et fald minimeres. Der bør desuden altid medbringes udstyr, så redning i tilfælde af et fald kan ske hurtigt og effektivt.

 

Alle, som arbejder i højden, skal bruge faldsikringsudstyr, når det ikke er muligt at sikre dem mod nedstyrtning vha. fx rækværk eller stillads.

Et komplet faldsikringsudstyr består af 3 elementer:

  • En helsele, som den person, der arbejder i højden, skal have på.
  • En line/blok, som forbinder helselen til et forankringspunkt.
  • Et forankringspunkt, der kan klare en belastning på mindst 12 kN/1200 kg for én person.

I tilfælde af at der sker et fald, er det vigtigt, at man også har det nødvendige udstyr til at kunne redde personen ned.

 

Helseler

Helselen kan som hovedregel vælges ud fra ønsker til komfort og ergonomi under hensyntagen til, hvor længe man skal arbejde med selen på.

Bemærk: De fleste helseler kan anvendes til alle opgavetyper – der er dog undtagelser.

Liner og blokke

Liner og blokke forbinder helselen, som personen har på, med forankringspunktet.

Nogle liner/blokke er udstyret med en falddæmper. Ved et fald optager falddæmperen en del af faldenergien, hvilket betyder, at den belastning, personen udsættes for under faldet, bliver mindre. Falddæmpere må kun anvendes på steder, hvor man har 5-6 m frit luftrum under sig.

Bemærk: Valg af line/blok afhænger meget af hvilken arbejdsopgave, der skal løses.

Forankringspunkter

Det sted, hvor linen/blokken fastgøres, kaldes ”et forankringspunkt”, og det skal kunne klare en belastning på mindst 12 kN/1200 kg for én person. Forankringspunktet kan være en del af den konstruktion, man arbejder på, eller faldsikringsudstyr, der er beregnet hertil og godkendt iht. EN795.

Det kan fx være en strop, bjælkeforankring eller andet udstyr, som kan fastgøres et egnet sted, fx et sted på den konstruktion, man arbejder på. Forankringspunktet bør placeres, så et frit fald bliver mindst muligt, og på en måde, så man ved et fald maks. svinger 30 grader til siderne.

Bemærk: Valg af forankringspunkt afhænger meget af hvilken arbejdsopgave, der skal løses.

Redningsudstyr

Hvis der sker et fald, kan selen blokere blodtilførslen, og allerede efter få minutter vil det være stærkt ubehageligt at hænge i selen. Efter 20 minutter er personen i livsfare.

I mange tilfælde vil personen, der er faldet ned, hænge i selen flere meter over jorden, og personen kan også have mistet bevidstheden. Sørg derfor altid for at have en redningsplan og det nødvendige udstyr, så personen kan blive reddet ned så hurtigt som muligt.

Forskellige opgaver kræver forskelligt faldsikringsudstyr

Som det fremgår af ovenstående kan helseler med enkelte undtagelser anvendes til alle opgavetyper. Valget af line/blok og forankringspunkt afhænger derimod meget af opgavetypen og de konkrete forhold i den enkelte situation.

Hvis du gerne vil vide mere om, hvilke produkter, der som udgangspunkt kan anvendes ved forskellige opgavetyper, så kan du finde en guide her.

 

Hvad siger loven?

Konsekvenserne af et fald, når der arbejdes i højden, kan være fatale. Derfor er der også en del lovgivning, du skal være opmærksom på. Både som arbejdsgiver og som medarbejder.

Bestil de rette produkter i Würth Online-shop