Kvalitet & miljø

Kvalitetssikring

Certificering er en tredje parts uafhængige bedømmelse af et produkt, en proces eller en ydelse. Bedømmelsen giver kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere sikkerhed for, at det certificerede lever op til nogle specifikke krav, fx angiver certificeringen ISO 9001 den internationale standard for kvalitetsstyring.

Denne certificering er ofte nødvendig, hvis virksomheden skal komme i betragtning til at levere produkter til andre større virksomheder, da det betyder, at virksomheden kan levere en ensartet, høj kvalitet.

Certificeringen ISO 14001 angiver standarden for miljøledelse. Det betyder, at virksomheden tager ansvar for at forhindre forurening af miljøet, og det er ligeledes et effektivt redskab til løbende at planlægge, gennemføre, følge op på og videreudvikle virksomhedens miljøstyringsprocesser.