Det gode salg

Målet med kurset er, at deltagerne som en del af deres kundeservice lærer at synliggøre værkstedets ydelser over for kunden på en måde, som skaber værdi for både kunderne og værkstedet. Kurset indeholder både teori og praktiske øvelser, så deltagerne opnår praktiske færdigheder i at skabe en god kundedialog.

Indhold:

  • Kundeservice – et godt salg kræver god service, og vice versa
  • Forskellige kundetyper – forskellige behov
  • Præsentations- og kommunikationsteknik

Målgruppe: Værkførere, medarbejdere i indskrivningen og andre med direkte kundekontakt
Varighed: 1 dag