Arbejdsmiljø

Würth Danmark A/S er og vil være en arbejdsplads, hvor samtlige medarbejdere kan udføre deres arbejde uden risiko for at lide skade på kort eller længere sigt – fysisk eller psykisk. I overensstemmelse med en af vores missioner søger vi at skabe et arbejdsmiljø, der opretholder og udvikler nærvær, trivsel, samarbejde og fællesskab.

Vi behandler hinanden med respekt og værdighed i omgivelser, hvor der ikke foregår mobning eller anden negativ behandling. Ingen medarbejdere forskelsbehandles på grund af etnisk tilhørsforhold, seksuel overbevisning, religion, køn e.l.

Würth udviser ansvarlighed og opfylder til enhver tid de love og forordninger, der måtte være, og agerer desuden fleksibelt og går længere end love og regler foreskriver, når det skønnes at bibringe et bedre arbejdsmiljø.

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø er hele tiden med til at forebygge frem for at helbrede. Dette sikrer vi, ved hvert år i samspil med hinanden at drøfte, hvilke mål vi vil sætte for det kommende år, og ved at evaluere året der er gået for at sikre, at de opsatte mål er nået og for at løbende at forbedre sundhed og arbejdsmiljø.