Socialt ansvar

Vi påtager os gerne et socialt ansvar. Vores dagligdag indeholder et samarbejde med en lokal institu­tion for fysisk og psykisk handicappede, hvorfra flere beboere har deres daglige arbejde her på vores adresse. Endvidere er vi involveret og engageret i Special Olympics, der er verdens største sportsorganisation for mennesker med fysisk og psykisk funktions­nedsættelse. Organisationen arbejder for, at mennesker med udviklingshandicap accepteres og respekteres af samfundet som helhed.

Würth indgår desuden i et samarbejde med den lokale beskæftigelsesindsats, hvor borgere kan komme i virksomhedspraktik i en af vores afdelinger og dermed ruste sig selv til at varetage et fuldtidsjob på kortere eller længere sigt.

Hvert år optager vi elever til forskellige afdelinger. Typisk drejer det sig om lager/logistik, handels- og økonomielever samt handelsassistenter til butikkerne. Derudover eksisterer et godt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, hvor vi inviterer studerende inden for i praktikforløb som et led i deres specialeskrivning. Det kan også udmøntes i projektforløb, hvor vi stiller os til rådighed på uddannelsesstedet, så de studerende kan få et indblik i Würths forretning og dygtiggøre sig ved at løse opgaver ud fra aktuelle og relevante cases.

Engagement

Würth fejrer hvert år mange jubilæer, og det er ikke usædvanligt, at der står 30 og 40 år på takkekortet. Den enkelte medarbejders dygtighed og loyalitet belønnes ofte med nye ansvarsområder, og via uddannelse støtter vi op om den enkeltes udvikling til at bestride dette ansvar.

Würth har som noget helt særligt en seniorgruppe, som består af medarbejdere, der er gået på pension. Gruppen spiller ikke kun en aktiv rolle i kraft af egne sociale arrangementer, men har også en vigtig plads i hverdagen, idet gruppens medlemmer hjælper til med det praktiske, når kunderne skal have implementeret Würths løsninger i større skala.

​ ​