Historie

Würth Danmarks første kontor

Siden etableringen i 1965 er Würth Danmark bare vokset, vokset og vokset. Her ses administrations- og lagerbygning på Niels Bohrs Vej 3, som blev opført i 1970.

Würth Danmarks historie

Würth Danmark A/S bliver etableret i 1965 som det sjette udenlandske datterselskab i Würth-gruppen. Virksomheden har til huse i et tidligere snedkerværksted på 70 m2 på Seest Bakke 39 i Kolding, hvorfra direktør Ernst Clausen, som er selskabets eneste sælger, sammen med 2 andre medarbejdere leverer produkter – mest af skruer og møtrikker - til den danske autobranche. Det første år når omsætningen 400.000 kr.

Eksplosiv vækst

Efter få år bliver rammerne i snedkerværkstedet for små, og i 1970 opføres en 600 m2 stor administrations- og lagerbygning på Niels Bohrs Vej 3 i et nyere industriområde i Koldings nordlige bydel. Omsætningen runder 6 mio. kr., og væksten sker så hurtigt, at bygningens størrelse må revideres, allerede mens byggeriet står på.
Selv om nabogrunden opkøbes og bygningen 2 gange udbygges til dobbelt størrelse, bliver rammerne endnu en gang for snævre, og i 1979 flyttes der på trods af kraftigt snevejr hen over en weekend til en ny kontor- og lagerbygning på Ellehammersvej 1-3, som er mere end dobbelt så stor som den gamle. Samme år nås 2 store mål – omsætningen runder 50 mio. kr., og medarbejder nr. 100 bliver hilst velkommen. 5 år senere sættes endnu en rekord, da omsætningen i 1984 når 100 mio. kr.

De første butikker åbner

I 1985 åbner den første danske Würth butik på Ny Kærvej 25 i Aalborg. Målet er fra begyndelse et landsdækkende butiksnet, som skal bringe Würth tættere på kunderne.
Antallet af butikker er siden steget til 23 (mar. 2015), og der er flere på vej. Målet er 50 butikker i 2020.

Væksten fortsætter

I 1987 påbegyndes en udvidelse af bygningen på Ellehammersvej, og i sommeren 1988 tages en ny lagerbygning i brug. Bygningens samlede størrelse er nu 7.140 m2, og antallet af medarbejdere er steget til over 200.
I 1989 runder omsætningen endnu et skarpt hjørne – 200 mio. kr.
Den 31. december 1994 træder Ernst Clausen efter 30 år som direktør for Würth Danmark tilbage og overlader ansvaret til sønnen, Otto Clausen, der allerede det første år på direktørposten kan fejre, at omsætningen nu har rundet 300 mio. kr.

Teknologien udvikles

I 1997 igangsætter Otto Clausen endnu et nybyggeri, der endnu en gang skal fordoble antallet af kvadratmeter til 15.000 m2. De nye bygninger på Montagevej 6 ligger centralt placeret ud til motorvejen, så det er nemt at transportere produkterne, der kommer fra hele verden, ind på lageret og ud igen til virksomheder over alt i Danmark, på Færøerne og i Grønland. På lageret installeres et nyt avanceret, halvautomatisk lagersystem, som bliver udvalgt og projekteret i samråd med Würth-selskaber i Norge og Østrig.
De nye bygninger tages i brug i løbet af efteråret 1998, men flytningen og ibrugtagningen af det nye lagersystem medfører i kombination med en udskiftning af virksomhedens øvrige it-systemer, herunder implementering af SAP, så store driftsproblemer, at virksomheden for første og eneste gang må afslutte et regnskabsår med et underskud.
Takket være en stor, fælles indsats er driften igen normal i midten af 1999, og i 2002 runder omsætningen for første gang en halv mia. kr.

Åben virksomhedskultur

I foråret 2000 inviterer Würth Danmark mere end 7.000 kunder til kundetræf i Kolding. Her får kunderne, som bliver transporteret til Kolding i busser fra hele landet, lejlighed til at se de nye bygninger og mulighed for at deltage i et væld af aktiviteter på festpladsen, der er etableret til lejligheden, ved siden af virksomheden. Succesen gentages i 2005 i forbindelse med, at Würth Danmark kan fejre 40-års-jubilæum. Blandt medarbejderne fejres jubilæet herudover også med en stor gallafest.
Også i dag er alle, der har lyst til at besøge Würth Danmark velkomne, og hvert år bliver mange grupper vist rundt på lageret, så man ved selvsyn kan se, hvordan Würth Danmark håndterer de mange tons produkter, som hver dag flyttes ind og ud af lageret.

Kunst i verdensklasse

I 2004 tager Otto Clausen initiativ til, at Würth Danmark under betegnelsen Kulturforum Würth begynder at arrangere kunstudstillinger i virksomhedens store foyer på Montagevej. Målet med udstillingerne, som alle interesserede helt gratis kan gå ind at se, er at skabe et tættere bånd mellem samfundet og erhvervslivet. Kolding Kommune tager godt mod initiativet og viser sin anerkendelse ved i 2004 at udnævne Otto Clausen til årets Koldingborger. Året efter kommer en tilsvarende hæder fra det daværende Vejle Amt, som tildeler Otto Clausen Vejle Amts Kulturpris 2005. Og sidst men ikke mindst modtager Kulturforum Würth i 2011 Jyske Vestkystens Kulturpris.
Kulturforum Würth arrangerer 2-3 udstillinger om året og er med et årligt besøgstal på ca. 10.000 gæster i dag en af Koldings Kommunes mest besøgte kunstattraktioner. Hvis det ønskes, viser Würths kunstansvarlige gerne rundt og fortæller om kunstnerne og historien bag de udstillede værker. Der er også mulighed for at få en souvenir med hjem fra den lille kunstbutik, som også ligger i foyeren.

Hver kunde sit Würth

I foråret 2008 ansættes sælger nr. 300, og det samlede antal medarbejdere er nu på mere end 500. Würth Danmark udbygger dermed sin position som Danmarks største b2b-salgsorganisation. 2008 er også året, hvor Würth Danmark bliver kvalitets- og miljøcertificeret efter ISO 9.001 og ISO 14.001.

På trods af finanskrisens indtog i slutningen af 2008 fastholdes salgstyrken. Lavkonjunkturen skærper dog opmærksomheden på vigtigheden af at optimere forretningsgangene og skabe et optimalt match mellem den enkelte kunders behov og den enkelte sælgers kompetencer.

Under overskriften ”Hver kunde sit Würth” påbegyndes derfor i 2010 en gennemgribende omstrukturering af Würth Danmarks salgsorganisation, som berører mere end 300 sælgere og 30.000 kunder. Målet er at sikre, at alle kunder bliver betjent af en sælger, som matcher hver enkelt kundes særlige behov i forhold til produktkendskab, branchekendskab og forretningsforståelse.

På vej mod nye mål

I november 2011 overlader Otto Clausen efter 17 år som adm. direktør ansvaret for virksomhedens ledelse til den 45-årige Sven Kristensen, som har været ansat hos Würth siden 1992. I den tid har han bl.a. bestredet stillinger som regionschef, logistikchef og marketing- og produktchef indtil han i 2007 indtræder i direktionen som salgsdirektør. Sven Kristensen fortsætter de organisationsændringer, Otto Clausen har igangsat, og i 2012 etableres en matrixorganisation med det mål at fremme virksomhedens adræthed. Pr. 1. januar 2013 udvides direktionen med 3 personer – salgsdirektør Donny Moerkerk, salgsdirektør Henrik Ørskov og økonomidirektør Lars Birkemose, der lige som Sven Kristensen alle har mange års Würth-erfaring bag sig.

Den 13. januar 2014 afgår stifteren af Würth-Skruer Skandinavisk A/S, Ernst Clausen, pludselig ved døden i en alder af 80 år.

I 2014 vælger adm. direktør Sven Kristensen efter 22 år og et imponerende karriereforløb i koncernen at forlade Würth Danmark A/S. Han afløses på posten af Donny Moerkerk, 39 år. Donny Moerkerk begyndte i Würth i 2003 som sælger, avancerede tre år senere til regionschef, inden han fra 2011 til 2013 arbejdede for koncernens vice-ordførende direktør i afdelingen Sales, Analysis & Development i Tyskland. Han vendte retur til Danmark som salgsdirektør i 2013.

Den 24. januar kunne Donny Moerkerk byde danske og tyske kolleger – blandt dem virksomhedens ejer, Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth ledsaget af datteren Marion Würth samt vice-ordførende koncerndirektør Peter Zürn – velkommen til et brag af en jubilæumsfest i Bramdrupdam Hallerne, hvor Würth Danmark A/S markerede de første 50 succesrige år.

Arbejdet mod de næste 50 års succes er allerede i fuld gang.