Mission

Würth Danmark's fire missioner

For at nå vores vision ”Vi vil være de bedste til at frigøre ressourcer” har vi defineret 4 missioner – én for hver af de hovedrelationer, vi indgår i som virksomhed.

Fire stærke missioner

Würth Danmarks 4 missioner bliver brugt af alle medarbejdere som et fælles afsæt for vores arbejde i hverdagen.

Samfund
Würth Danmark vil udvise samfundssind og tage medansvar både lokalt og nationalt. Vi vil således bidrage til styrkelse af samfundets finansielle, kulturelle, sociale, miljø- og uddannelsesmæssige forhold.

Kunder
Würth Danmark vil være en innovativ og attraktiv samarbejdspartner for vores kunder. Vi vil gennem stabile relationer udvise en kundetilpasset adræthed baseret på kvalitet og funktionalitet. Via et markedstilpasset sæt af kundekontaktpunkter og en effektiv logistik tilbyder vi vores kunder produkter differentieret gennem høj kvalitet, koncepter, services og faglig viden.

Leverandører
Würth Danmark vil være en innovativ og attraktiv samarbejdspartner for vores leverandører. Vi vil skabe stabile leverandørrelationer og styrke de fælles afsætningsmuligheder gennem effektiv vidensudveksling, præcise leverancer og et markedstilpasset sæt af distributionskanaler.

Medarbejdere
Würth Danmark vil være en attraktiv arbejdsplads. Vi motiveres af at være kunde- og målorienterede samt af at styrke vores personlige og faglige kompetencer. Vi fremmer et arbejdsmiljø, der opretholder og udvikler nærvær, trivsel, samarbejde og fællesskab.

​ ​