Værdier

Würth Danmark's værdier

Vores 6 værdier er vores fælles afsæt for, hvordan vi handler i hverdagen over for vores kunder, leverandører, kollegaer og samfundet.

Vores fælles leveregler

Nysgerrig

 • Vi undersøger muligheder.
 • Vi er opsøgende.
 • Vi uddanner os gerne.

Fleksibel

 • Vi er nytænkende.
 • Vi tænker økonomisk.
 • Vi er løsningsorienterende.

Modig

 • Vi er tro mod vores værdier.
 • Vi gør, hvad vi siger.
 • Vi er åbne, og tør sige fra.
 • Vi tør sige vores mening.
 • Vi udfordrer det eksisterende.
 • Vi tænker nyt.

Ansvarlig

 • Vi er økonomisk ansvarlige.
 • Vi er ansvarlige for vores funktion, men vi har også medansvar.
 • Vi navigerer efter forholdene.

Robust

 • Vi er økonomisk robuste.
 • Vi er en robust organisation.
 • Vi er stabile.

Taknemmelig

 • Vi takker, og vi mener det oprigtigt.
 • Vi takker for løste opgaver.
 • Vi respekterer hinanden.