Kun for erhvervsdrivende  
FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling
FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling

I forbindelse med FN-topmødet i New York d. 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere en ambitiøs udviklingsplan på 17 verdensmål og 169 delmål. Målene trådte i kraft d. 1. januar 2016, og skal frem til 2030 sikre, at den globale udviklingskurs er bæredygtig for både mennesker og planeten, vi bor på. Ved at integrere FN’s verdensmål i Würth Danmarks bæredygtighedsstrategi anerkender vi den holistiske ramme for bæredygtighed, idet FN’s verdensmål sætter fokus på, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

I Würth Danmark A/S er vi bevidste om, at vores forretningsmæssige aktiviteter præger forholdene i Danmark, samt at vi som en del af Würth Group indgår i en forsyningskæde, der præger forholdene i de lande, hvor vores produkter fremstilles. Baseret på denne ansvarsfølelse har vi i 2022 tilsluttet os FN’s Global Compact; verdens største og vigtigste initiativ for bæredygtig og ansvarlig virksomhedsledelse.

Valg af verdensmål

I Würth Danmark A/S har vi udvalgt tre verdensmål for bæredygtig udvikling, som vi intensiverer vores indsats omkring. Disse tre mål er valgt med afsæt i vores mål om klimaneutralitet samt ud fra et kriterie om relevans og potentialet for at kunne bidrage ekstraordinært i forbindelse med vores branche og marked.

 

Verdensmål 5

Verdensmål 5

I Würth Danmark arbejder vi målrettet med at sikre ligestilling mellem kønnene og skabe bedre rammevilkår for individualitet og inklusion, bl.a. ved at arbejde aktivt med at bryde bevidst og ubevidst forudindtagethed.

Konkret ønsker vi bl.a. at arbejde mod at få flere kvinder i ledende stillinger og i vores kørende salg, sikre lige muligheder for personlig og faglig udvikling samt balance mellem familieliv og karriereambitioner.

I den forbindelse har vi tilsluttet os Diversitetspagten, der er et initiativ iværksat af Dansk Erhverv for danske virksomheder, der støtter op om at skabe bedre rammevilkår for diversitet.

Verdensmål 7

Verdensmål 7

Frem mod 2030 vil vi i Würth Danmark investere i rene energikilder og herigennem reducere vores klimaaftryk.

Det vil vi bl.a. gøre ved løbende at øge vores energieffektivitet og reducere emissioner inden for el og varme. Derfor har vi i 2023 installeret solcelleanlæg på vores hovedkontor og lager i Kolding.

Næste skridt bliver at supplere med grøn strøm i det omfang, det er muligt, og kompensere for den rest drivhusgasemission, der pt. er uundgåelig.

Vores mål er at blive klima-/CO2-neutrale jf. drivhusgasprotokollens scope 1 og 2 inden 2028.

Verdensmål 12

Verdensmål 12

om leverandør af forbrugsmaterialer til mere end 40.000 danske virksomheder er et af de områder, hvor vi i Würth Danmark kan gøre en stor forskel, gennem de produkter, vi forhandler. Derfor arbejder vi aktivt med at integrere flere produkter, som er produceret med omtanke for vores klima og miljø, i vores sortiment og herigennem bidrage til at gøre den grønne omstilling lettere for vores kunder.

For at sikre, at vores produkter når frem til vores kunder på en ansvarlig måde, vil vi de kommende år igangsætte nye tiltag, der nedbringer ressourceforbruget i forbindelse med fragt.

Disse tiltag vil involvere alt fra forpakning til nye forsendelsesmuligheder.

Valg med omtanke