Kun for erhvervsdrivende  
BÆREDYGTIGHED
SAMMEN OM FREMTIDEN


FN’S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

I Würth Danmark arbejder vi aktivt med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling med særlig fokus på:

Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene

Verdensmål 7: Bæredygtig energi

Verdensmål 12:: Ansvarlig forbrug og produktion