Medarbejder- og samfundsansvar

Medarbejder- og samfundsansvar

En af vores missioner er samfund. Vi vil udvise samfundssind og tage medansvar både lokalt og nationalt. Vi vil således bidrage til styrkelse af samfundets finansielle, kulturelle, ­sociale, miljø- og uddannelsesmæssige forhold.

Vi tager ansvar for, at der er plads til og respekt for alle mennesker og arbejder hver dag for at være en attraktiv arbejdsplads. Vi fremmer et miljø, der opretholder og udvikler nærvær, trivsel, samarbejde og fællesskab på vores arbejdsplads, i vores hverdag og i vores samfund.

Trivsel

Vi sætter arbejdsglæde, motivation og trivsel højt, ligesom vi forfølger en målsætning om at undgå nedslidning, arbejdsskader eller arbejds­ulykker. Vi sikrer et arbejds­miljø, hvor der ikke foregår diskriminering eller mobning, og hvor der er plads til forskelligheder. Vi forsøger så godt som muligt at imødekomme personlige hensyn med henblik på størst mulig trivsel.

Vi motiverer til mere viden om trivsel gennem uddannelse og samarbejder med en fysioterapeut for at sikre korrekt løfteteknik og korrekte arbejdsstillinger. Dette kan vedrøre mange arbejdsområder: fra sælgere der dagligt stiger ind og ud af biler, til kolleger på lageret eller i administrationen og butikker.

Hos Würth bliver trivslen hos den enkelte medarbejder sat i fokus via trivsels­undersøgelser, og vi har et trivsels- og sikkerheds­beredskab dedikeret til at følge op med henblik på at undgå sygefravær. Dertil kommer en behandlingsgaranti, så der hurtigt kan tages affære i tilfælde af opstået mistrivsel.

Den enkelte medarbejder har en sundheds­ordning for at holde fokus på sundhed og forebyggelse, og vi tilbyder sund mad i kantinen og firmaidræt i fritiden.

Uddannelse

Würth er også sit ansvar bevidst i forhold til at bi­drage til et højere uddannelses­niveau både blandt egne medarbejdere og blandt studerende i landets uddannelses­institutioner.

Würths medarbejdere tilbydes uddannelses­forløb alt efter behov. I tidens løb har vi gennemført flere længere­varende uddannelser for medarbejdere, der ønskede en løftestang for udviklingen af deres potentiale. Würth-koncernen afholder også en række uddannelser for de danske medarbejdere, som ønsker at tilegne sig nye kompetencer og samtidig udvide deres netværk internationalt.