Elever & praktikanter

Elever og praktikanter

Elever og praktikanter

Hos Würth er vi altid interesseret i at udvide vores samarbejde med forskellige vidensinstitutioner. Enten i form af elever og praktikanter, der i forbindelse med et ophold i virksomheden har mulighed for at omsætte teoretiske færdigheder i praksis og opnå nogle erhvervsmæssige erfaringer, eller i form af mere konkrete initiativer, der skal manifestere sig i innovative nyskabelser.

Med elever, praktikanter og innovationssamarbejder har vi mulighed for at sætte flere kompetencer i spil, udnytte samarbejdets styrker og bibeholde vores position som proaktiv og entreprenant virksomhed.

Og som en større international medspiller på det danske marked er det derfor også vigtigt, at vi tager ansvar og er med til at promovere og fremme erhvervsuddannelserne samt styrke samarbejdet mellem erhvervsuddannelserne og erhvervslivet.

Kun ved at fastholde fokus på det uddannelsesmæssige og det vigtige samarbejde mellem skoler, uddannelses-institutioner og erhvervsliv kan vi være med til at sikre, at Danmark også i fremtiden fastholder og markerer sin position som en vidensstærk nation med en erhvervsfagligt dygtig arbejdsstyrke på verdenskortet.