50-års-jubilæum

Würth Danmark i 50 år

For 50 år siden åbnede en lille afdeling af Würth i Kolding. Det var den 6. udenlandske afdeling, det tyske firma åbnede. Würth i Tyskland var på det tidspunkt endnu ikke fyldt 20 år, og chefen for det hele, Reinhold Würth, var ikke blevet 30 år gammel. Würth i Tyskland havde fra starten i 1945 solgt skruer, bolte og møtrikker til håndværkere, men i 1950, da der for alvor kom gang i produktionen af biler i Vesttyskland, blev sortimentet kraftigt udvidet mod autoområdet. I årene herefter kom der for alvor vækst i Würth.

Mandag den 15. juni 1964 kunne man finde en annonce på tysk i Berlingske Tidende. En tysk skrue- og metalvarefabrik planlagde at starte en afdeling i Danmark, og man søgte en energisk fagmand som forretningsfører. Kollegaen til en medarbejder i et speditionsfirma i Padborg var faldet over annoncen, havde klippet den ud og gav den til den 31-årige Ernst Clausen. Han drøftede muligheden med sin kone, Ida, og de var enige om, at det måske var noget for Ernst. 2 dage senere var ansøgningen sendt, og den var selvfølgelig på tysk. Det var ikke noget problem for Ernst Clausen. Han var født i Tønder og havde gået på den tyske skole der. Der gik imidlertid lidt ferie ind i forløbet og først i slutningen af august blev Ernst Clausen indbudt til ansættelsessamtale i Künzelsau. Ernst og Ida Clausen kørte af sted dagen før samtalen, som skulle finde sted lørdag den 29. august. Efter lidt problemer med at finde stedet mødte Ernst op til tiden. Ida ventede udenfor. Da Ernst efter godt ½ time dukkede op igen, tænkte Ida, at det da slet ikke var gået godt, når han så hurtigt var tilbage igen. Men på den korte tid havde Reinhold Würth vurderet sin ansøger, og han fik et ansættelsestilbud, der skulle svares på senest den 1. september. Svaret blev et ja, men først fra den 1. januar 1965. Arbejdet i speditionsfirmaet skulle sluttes ordentligt af.

De 4 sidste måneder af 1964 blev desuden brugt til at forberede starten af afdelingen i Danmark. Selskabet skulle stiftes, der skulle findes bankforbindelse og så skulle der findes lokaler. Han indså hurtigt, at Kolding, hvor han havde gået på købmandsskolen og havde mødt sin kone, ville være et godt sted at placere firmaet. Som sælger ville han kunne betjene en stor del af Jylland samt Fyn og vende hjem om aftenen. Valget faldt på et nedlagt tømrer- og snedkerværksted på Seest Bakke 39. Der var 70 m² til rådighed til lager og ekspedition. Kontorarbejdet foregik fra det nyindkøbte parcelhus i Bramdrupdam, hvor Ida havde bogholderimaskinen i soveværelset. En tidligere sømand, Frede Dideriksen, blev ansat til at stå for lager og ekspedition. Det var mandskabet, der startede Würth i Danmark.

Man henvendte sig fra starten til autoområdet, og efter et års tid havde man kunder over store dele af Danmark. Der var på det tidspunkt især 2 konkurrenter. Ingen af dem havde mere end 4 sælgere, og Ernst Clausen havde indstillet sig på, at med 5 ansatte sælgere var markedet i Danmark dækket. Han var derfor godt tilfreds med, at selskabet fra starten var kommet til at hedde: Würth-Skruer Skandinavisk A/S. Han begyndte tidligt at tænke på salg i Sverige og Norge. Selv det første år, hvor der var mange etableringsudgifter, kom man ud med overskud – ganske vist kun på 523 kr. og 10 øre men trods alt et overskud.

Varesortimentet blev konstant udvidet, og salget steg med omkring 50 % om året indtil oliekrisen i 1973.

Der var konstant brug for mere lagerplads og plads til det hastigt stigende antal interne medarbejdere. I slutningen af 1969 rykkede man ind i egne nybyggede lokaler på Niels Bohrs Vej 3. I 1974 var oliepriserne pludselig 4-doblet, det var mærkbart overalt. Arbejdsløsheden voksede, pessimismen bredte sig i samfundet og bilsalget gik næsten helt i stå. Der skulle kæmpes i Würth for en meget mindre omsætningsstigning, end man var vant til. For at få gang i væksten begyndte man i 1976 også at henvende sig til byggebranchen – varesortimentet skulle atter udvides. I de næste 10 år kom man op på en omsætningsstigning på godt 20 %, men det varede kun indtil folketinget ordinerede en kartoffelkur til danskerne i oktober 1986. Forbruget faldt, arbejdsløsheden steg og omsætningen af biler gik helt i stå. Det samme gjorde byggeriet, der ellers var blevet et godt salgsområde for Würth. Til trods for kriseårene blev antallet af medarbejdere stadig større, og i 1987 rundede Würth 200 medarbejdere. 10 år senere var medarbejderantallet fordoblet til 400, og omsætningen var på mere end 400 millioner kr.

Op gennem 1990´erne og 2000´erne sker der en stigende specialisering, og kræfterne er blevet sat ind på at styrke kundernes virksomhed gennem et optimalt produktsortiment samt kvalificeret vejledning. I 2008 var der ansat mere end 500 medarbejdere, hvoraf ca. 300 var sælgere, omsætningen rundede 780 millioner kr.

Fra begyndelsen har der i Würth Danmark været en særlig kultur, der også har rod i det tyske moderselskab. Tingene er godt organiseret, der er klare linjer, der bliver kun solgt kvalitetsprodukter, man holder, hvad man lover, og man møder engagerede medarbejdere. Som medarbejder bliver man en del af en stor ’familie’, hvor man bakker hinanden op, når det på en eller anden måde er svært – det være sig privat eller professionelt, og medarbejderne understreger ofte værdien af at være en del af denne ’familie’.

Dette forhold understøttes af, at firmaet i årenes løb sammen med personalet har skabt en lang række sociale aktiviteter, der har betydet meget for medarbejderne. Den helt særlige ’Würth-medarbejder identitet’ har sin forklaring i disse forhold.

​ ​