Kun for erhvervsdrivende  
Vask
VASK AF STORE KØRETØJER

Sparring med specialister

Med effektive produkter når du langt, og der er samtidig noget at hente ved at optimere arbejdsprocessen.

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores specialister i bilpleje, som kan vejlede dig i, hvordan du mest effektivt opnår de bedste resultater

Specialiter
Find de rette produkter

Koncentrerede produkter

Würths produkter er koncentrerede – vær derfor opmærksom på blandingsforhold. Produkterne er faremærket ud fra den koncentrerede form, de leveres i og skal håndteres med de værnemidler, som passer hertil.

Ved fortynding falder koncentrationen, og du kan evt. vælge andre værnemidler. Tænk altid over at vælge de rette værnemidler til arbejdsgangen.

Rengøringsprocessen består af 4 elementer:

Tid, kemi, temperatur og mekanisk påvirkning. Reducerer man den ene faktor, må man bruge mere af en af de andre for at opnå samme resultat. Fx er sæber mere virkningsfulde i varmt vand (60°).

4 elementer

3 TIPS TIL VASKEPROCESSEN

Må ikke tørre

Koncentrerede rengøringsmidler bør aldrig tørre påoverfladerne. Køretøjet skal skylles hurtigt og grundigt med rigeligt rent vand.

Vask nedefra og op

Udvendig rengøring med kemiske produkter bør altid ske nedefra og op. Dette forbedrer rengøringsmidlets virkning, og man undgår, atnogle flader bliver rengjort flere gange med tids- og ressourcespild til følge. Samtidig mindskes faren for ætsning eller beskadigelse af overflader.

Mere gør ikke bedre.

Ved koncentrerede rengøringsmidler bør det anbefalede blandingsforhold altid overholdes. Således opnås det bedste resultat. Vi anbefaler brug af målebæger eller doseringsanlæg.

Udvalgte produkter i vores Online-shop