Kun for erhvervsdrivende  
Udvalgte miljøbilleder
CALLISTO TURBODREVET ÅNDEDRÆTSVÆRN

Callisto er en produktserie af turbodrevet åndedrætsværn både i form af svejsehjelm og slibeskærm.

Callisto produkterne gør det muligt at udføre både svejse- og slibeopgaver med maksimal beskyttelse af dit åndedræt og dine luftveje.

Den komplette og funktionelle turboenhed er professionelt filtrerende og giver dig fri bevægelighed, når du skal udføre dine arbejdsopgaver.

KOMPLET SÆT MED TURBOENHED OG HOVEDDEL
KOMEPLET SÆT MED TURBOENHED OG HOVEDDEL

 

 

Svejsehjelm V3 Callisto

Komplet svejsehjelm med flip up design og slibefunktion. Flip up designet gør det muligt let at skifte mellem svejse- og slibeopgaver på samme tid med at åndedrættet beskyttes via turboenheden.

Certificeret efter Standard EN 166, EN 175 og EN 379.

 

 

Slibeskærm G10 Callisto

Slibeskærm med godt udsyn og nem tilpasning med vipbart og anti-rids visir, justerbar nakkeskrue og bajonettilkobling. Certificeret efter Standard EN 166.

 

 

Turboenhed Callisto

Professionelt filtrerende åndedrætsværn, der giver maksimal beskyttelse af dine luftveje. Komplet og funktionel turboenhed med fri bevægelighed. Udstyret med en visuel, hørbar og vibrerende alarm samt LED-indikator for filter og batterikapacitet.

NYTTIG VIDEN OM CALLISTO
HVAD SIGER LOVEN?

Hvis luften er sundhedsskadelig at indånde, skal forureningen fjernes eller nedbringes mest muligt, på det sted forureningen udvikles. Er dette ikke muligt i tilstrækkeligt omfang, skal der anvendes åndedrætsværn.

  • Arbejdsgiver har pligt til at stille egnet åndedrætsværn til rådighed og sikre, at medarbejderne er instrueret i brugen heraf. Arbejdstager har pligt til at anvende det.
  • Arbejdsområder, hvor der altid skal anvendes åndedrætsværn, skal afmærkes ved skiltning.

Bemærk: Ovenstående punkter er ikke udtømmende. For yderligere information henvises til Arbejdstilsynets vejledninger

HVAD SIGER LOVEN?
SÅDAN VÆLGER DU DET RIGTIGE ÅNDEDRÆTSVÆRN

Valget af åndedrætsværn skal altid ske ud fra, hvilket arbejde der udføres, samt forureningens art og koncentration i den konkrete situation. Der kan derfor ikke angives en præcis anvisning af, hvilket åndedrætsværn, der skal anvendes. Det vil altid bero på den konkrete situation. Ved at følge nedenstående punkter vil man dog være godt på vej.

  • Start med at vurdere, om det er nødvendigt at anvende et luftforsynet åndedrætsværn eller om et filtrerende er tilstrækkeligt.
  • Er et filtrerende åndedrætsværn tilstrækkeligt, skal det fastlægges, hvilke sundhedsskadelige partikler, stoffer og gasser åndedrætsværnet skal beskytte mod, og på baggrund heraf afgøres, hvilke filtre der er brug for.
  • Skal åndedrætsværnet beskytte mod gasser, dampe eller stoffer fra kemiske produkter, kan produktets sikkerhedsdatablad og den kemiske arbejdspladsvurdering (APV)/risikovurdering være en hjælp til korrekt valg.
ER DU I TVIVL ELLER HAR SPØRGSMÅL? – SÅ KONTAKT VORES SPECIALISTER

SAFETY AT WORK


Alle skal sikkert hjem fra arbejde, men hvordan skaber du en sikker arbejdsplads i praksis? Det kan du få meget mere at vide om hos Würths sikkerhedsspecialister. De kan hjælpe med sparring og gode råd om:

  • Valg af korrekte værnemidler ud fra konkrete sikkerhedsklasser
  • Faldsikring – valg af udstyr til opgaven
  • Kemihåndtering
  • Indretning og generel sikkerhed på arbejdspladsen
  • Lovgivning på alle ovenstående områder

Allan Guldager Nielsen
Sikkerhedsspecialist
Jylland/Fyn
Rasmus Flanding
Sikkerhedsspecialist
Fyn/Sjælland