Kun for erhvervsdrivende  
Mater Service garanti

Master-service garanti

Følgende garantibetingelser gælder for Würth Master-maskiner:

Vi yder garanti i henhold til følgende garantibetingelser ved gratis at udbedre mangler ved Würth Master-værktøj, der påviseligt inden for garantiperioden skyldes materiale- eller produktionsfejl:

1. Garantiperioden er 36 mdr. på alle Mastermaskiner, svejsemaskiner og plasmaskærer. Medfølgende tilbehør er ikke omfattet af de 36 måneders garanti.

2. Følgende er ikke omfattet af garantien:

  • Dele, der er udsat for slitage som følge af brug eller andet naturligt slid, samt fejl ved værktøjet, der skyldes slitage som følge af brugen.
  • Fejl ved værktøjet, som skyldes tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne, uhensigtsmæssig brug, unormale miljøpåvirkninger, ugunstige driftsforhold, overbelastning eller manglende service eller vedligeholdelse.
  • Fejl ved værktøjet, som er forårsaget ved brugen af ekstraudstyr samt tilbehørs- eller reservedele, der ikke er originale Würth- reservedele.
  • Værktøj, hvorpå der er foretaget ændringer eller tilføjelser.

3. En mangel, som vi anerkender som garantipligtig, behandles på den måde, at vi enten vælger gratis at reparere det defekte værktøj eller at ombytte det med et intakt værktøj (evt. den efterfølgende model). Ombyttede værktøjer eller dele bliver Würths ejendom.

4. Garantikravet skal gøres gældende inden for garantiperioden. Det pågældende værktøj inklusiv den originale faktura skal afleveres komplet til Würth Master-service. Delvist eller komplet adskilt værktøj er ikke omfattet af garantien.

5. Krav ud over de nævnte garantibetingelser kan ikke begrundes i vores garanti.

6. Vores garantiydelser hverken forlænger eller fornyer garantiperioden for værktøjet.