Kun for erhvervsdrivende  

Nybyggeri og bæredygtighed; hvad skal du være opmærksom på?

Nybyggeri og bæredygtighed; hvad skal du være opmærksom på?

Begreberne i forhold til den grønne dagsorden er mange, og dokumentationskravene er høje. Men hvad dækker ordene egentlig over? Og hvad betyder de for din virksomhed?

EU's Grønne Pagt er EU's strategi for, hvordan EU senest i 2050 kan opnå klimaneutralitet, og består af en pakke med politiske initiativer, heriblandt en række krav til nybyggeri. I Danmark er disse krav implementeret gennem Folketingets nationale strategi for bæredygtigt byggeri.

Investeringer og dokumentation går hånd i hånd

En af kongstankerne bag EU's Grønne Pagt er, at det skal være nemt og attraktivt for investorer at vælge at investere i bæredygtige aktiviteter, fx bæredygtigt byggeri – og det kræver, at det er nemt for investorerne at gennemskue, hvor bæredygtige de forskellige aktiviteter er i forhold til hinanden. En vigtig forudsætning for, at dette kan lade sig gøre i praksis, er, at virksomheder, investorer og politiske beslutningstagere har nogle fælles definitioner af, hvad der betragtes som bæredygtigt. Til det formål har EU fastsat en række målbare kriterier, som en virksomheds økonomiske aktiviteter, fx et byggeri, kan beskrives ud fra. Disse kriterier kaldes EU ’s taksonomi.

EU-taksonomien er med andre ord et klassifikationssystem, der oversætter EU's miljø- og klimamål til dokumenterbare kriterier, der gør det muligt at måle og sammenligne forskellige aktiviteter i forhold til, hvor bæredygtige de er. EU's taksonomi er derfor en af hjørnestenene i EU’s strategi for at reducere CO2-udledning frem mod 2050.

Fra i år skal alle børsnoterede virksomheder, der beskæftiger mere end 500 medarbejdere, som en del af deres årsregnskab, udarbejde en ikke-finansiel rapport, der med afsæt i EU-taksonomien, beskriver hvor bæredygtige virksomhedens aktiviteter er.

Særlige krav ved nybyggeri

Ud over de krav, der stilles til børsnoterede virksomheder med mere end 500 medarbejdere, indeholder EU-taksonomien særlige kriterier til byggesektoren, som inkluderer dokumentationskrav i forhold til forebyggelse og bekæmpelse af forurening, cirkularitet, biodiversitet, vandmiljø, klimatilpasning og klimamodvirkning. For de produkter, som indgår et byggeri, som forhandles gennem Würth Danmark, er det særligt kravene ift. forebyggelse og bekæmpelse af forurening, der udløser krav om dokumentation for, hvordan de påvirker klimaet, og om de overholder EU-taksonomien.

Selv om det som udgangspunkt er de børsnoterede virksomheder med mere end 500 medarbejdere eller bygherren for et byggeri, der har det overordnede ansvar for at overholde dokumentationskravene, så er de i praksis nødt til at involvere deres underleverandører i arbejdet, da det ofte kun er underleverandørerne, der ved, hvilke produkter der helt konkret bliver anvendt ved løsningen af de forskellige delopgaver. I praksis er det derfor ofte mindre virksomheder i byggebranchen, der får til opgave at fremskaffe dokumentation på de materialer, de anvender – fra betonelementer til fugemasse. Derfor er EU-taksonomien også et begreb, som alle virksomheder, uanset deres størrelse, på et tidspunkt vil løbe ind i, hvis de løser opgaver i forbindelse med nybyggeri.

Hvad gør vi hos Würth Danmark?

Hos Würth Danmark arbejder vi systematisk med at sikre, at de byggematerialer, vi leverer, ikke skader mennesker og miljø. Det gør vi bl.a. ved, at vi stiller krav til vores leverandører om, at de både skal overholde gældende dansk lovgivning og gældende EU-lovgivning. Hvis det er teknisk muligt, tilstræber vi herudover, at vores produkter overholder kravene til Svanemærket byggeri, og er EMICODE-certificeret, hvis det i det konkrete tilfælde er relevant.

Vi er i øjeblikket i fuld gang med at afdække, hvilke af vores produkter, der efterlever EU-taksonomiens krav, således, at vi kan levere den nødvendige dokumentation. Vi har valgt at tilgå arbejdet på en systematisk måde, hvor vi prioriterer de produkter, hvor vi ved, at behovet er mest akut hos vores kunder. Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt kan tilbyde leverandørerklæringer på størstedelen af vores kemiprodukter. Herudover er vi i løbende dialog med vores største kunder inden for byggeriet om, hvordan vi kan lette deres dokumentationsarbejde, fx gennem levering af data til deres IT-systemer.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til leverandørerklæringer eller gerne vil høre mere om, hvordan vi i Würth Danmark sikrer overholdelse af EU's taksonomi, er du velkommen til at kontakte:

ESG-koordinator Camilla Aalykke

E-mail: camilla.aalykke@wuerth.dk

Tlf.: 2171 0161

Du kan også finde mere information om EU-taksonomien på Rådet for bæredygtigt byggeris hjemmeside.

 

Nyeste artiker

Skal du arbejde med asbest?

21-05-2024Asbest kan gemme sig mange flere steder, end du måske tror. Hvert år er der danskere, som bliver alvorligt syge, selvom det er mange år siden, de var i kontakt med og indåndede asbeststøv. Det er derfor vigtigt at beskytte sig selv. Få mere viden om arbejde med asbest; både hvis du er arbejdsgiver og/eller arbejder med asbest i det daglige. Du får blandt andet et overblik over egnede værnemidler.

Læs mere

Hvilke systemer omfatter ADAS?

17-05-2024ADAS er en oplagt merindtjeningsmulighed. Men hvad dækker ADAS egentlig over?

Læs mere

4 gode råd til at fjerne og bearbejde svejsesøm

13-05-2024Med skiven kommer du igennem hele 3 trin i den samme arbejdsgang, og med 4 gode råd får du et godt slutresultat.

Læs mere

Nyhedsbrev

 

TIlmeld dig Nyhedsbrevet

Få fingrene først på eksklusive nyheder og skarpe tilbud! Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af den nyeste viden.