Kun for erhvervsdrivende  

Skal du arbejde med asbest?

Skal du arbejde med asbest?

Asbest kan gemme sig mange flere steder, end du måske tror. Hvert år er der danskere, som bliver alvorligt syge, selvom det er mange år siden, de var i kontakt med og indåndede asbeststøv.

Det er derfor vigtigt at beskytte sig selv. Få mere viden om arbejde med asbest; både hvis du er arbejdsgiver og/eller arbejder med asbest i det daglige. Du får blandt andet et overblik over egnede værnemidler.

Det er ikke farligt at færdes i en bygning med asbest, hvis blot asbesten er sikkert indkapslet eller indbygget i byggematerialet. Asbesten er først farlig, hvis den frigives som støv ved reparation, renovering eller nedrivning. Asbestfibrene i asbeststøvet tager form som små, meget tynde nåle, der er nærmest usynlige. Disse asbestfibre er, ved indånding, kræftfremkaldende og kan føre til mange alvorlige sygdomme.

Bemærk: Dette indlæg er ikke udtømmende i forhold til den gældende lovgivning, men hvis du følger det, er du rigtig godt på vej. Ved tvivl og for yderligere information henvises til Arbejdstilsynets hjemmeside og vejledninger.

Er du arbejdsgiver?

Som arbejdsgiver er det din pligt at sørge for, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at det så vidt muligt sikres, at medarbejdere og personer på arbejdsstedet og i omgivelserne ikke udsættes for asbeststøv. Når dine medarbejdere arbejder med asbest, skal du altså så vidt muligt forebygge enhver udsættelse.

Asbest

En arbejdsgiver har pligt til at anmelde alle former for asbestarbejde til Arbejdstilsynet og træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for, at arbejdet kan udføres forsvarligt. Det gælder også at sørge for, at de rigtige værnemidler er til rådighed.

Asbestcertifikat til medarbejdere

Ved indvendigt asbestarbejde skal dine medarbejdere have gennemgået et kursus, der giver asbestcertifikat. Ved udvendigt asbestarbejde skal dine medarbejdere som minimum have modtaget grundig oplæring og instruktion i håndtering og arbejde med asbest.

Fra 1. januar 2025 skal virksomheder som noget nyt være certificeret for at nedrive asbestholdigt materiale. Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Arbejde med asbest

Det blev, med meget få undtagelser, forbudt at bruge asbest i 1980. Forbuddet er kun blevet skærpet siden. Dog kan du stadig blive udsat for asbeststøv ved arbejde med nedrivning, reparation eller vedligeholdelse af bygninger, som er opført før 1990.

Der findes også andre former for asbestarbejde, som du skal være opmærksom på:

  • Rengøring af asbeststøv
  • Færdsel i rum med beskadigede, asbestholdige materialer
  • Arbejde eller færdsel i et område, hvor der ikke er blevet grundigt rengjort efter asbestarbejde
Arbejde med asbest

HUSK

Alt affald med asbeststøv skal forsegles og afmærkes.

Kontakt din affaldsaftager for at undersøge deres krav til modtagelse af asbestaffald.

Åndedrætsværn til arbejde med asbest

Det anbefalede åndedrætsværn til asbestarbejde afhænger af, om arbejdet udføres udenfor eller indenfor, mængden af støv og hvor lang tid asbestarbejdet tager.

Støvende asbestarbejde indendørs (maks. 4 timer)

Ved støvende indendørs asbestarbejde bør der bruges et friskluftforsynet åndedrætsværn, som tilsluttes en kompressor, så asbeststøvet på ingen måde kan indåndes. Derudover skal arbejdsområdet forsynes med undertryk og sluse.

Ikke-støvende indendørs asbestarbejde og støvende udendørs asbestarbejde (i maks. 6 timer)

Ved ikke-støvende indendørs og støvende udendørs asbestarbejde bør der bruges et turbodrevet åndedrætsværn. Callisto turbodrevet åndedrætsværn gør det muligt at udføre denne type asbestarbejde med maksimal beskyttelse af åndedræt og luftveje. Læs meget mere om Callisto-produktserien.

Ikke-støvende udendørs asbestarbejde (i maks. 3 timer)

Ved ikke-støvende udendørs asbestarbejde kan du vælge at bruge et friskluftforsynet åndedrætsværn eller et turbodrevet åndedrætsværn. En halvmaske med P3-filter kan dog også bruges til denne type asbestarbejde.

VIGTIG VIDEN
Ved asbestarbejde skal arbejdsområdet afspærres og skiltes.
Er arbejdet støvende, skal arbejdsområdet forsynes med undertryk og sluse.

Produkter til arbejde med asbest

Ud over åndedrætsværn og afmærkning/indretning af arbejdspladsen, findes der en række andre relevante værnemidler, som du med fordel også kan tage i brug, hvis du skal udføre asbestarbejde.
SAFETY AT WORK SPECIALISTER

Alle skal sikkert hjem fra arbejde, men hvordan skaber du en sikker arbejdsplads? Det kan du få meget mere at vide om hos sikkerhedsspecialisterne, der kan hjælpe med sparring.

  • Valg af korrekte værnemidler ud fra konkrete sikkerhedsklasser
  • Faldsikring – valg af udstyr til opgaven
  • Indretning og generel sikkerhed på arbejdspladsen
  • Lovgivning på alle ovenstående områder

 

Nyeste artiker

Effektiv og sikker opbevaring af værktøj i bilen

27-05-2024I en travl hverdag er effektive arbejdsprocesser uden forsinkelser og arbejdsstop vigtigt. Det kan du blandt andet få med praktisk opbevaring af værktøj i bilen. Hvis bilindretningen samtidig passer godt på både dig selv og dit værktøj, er det en ekstra bonus.

Læs mere

Hvilke systemer omfatter ADAS?

17-05-2024ADAS er en oplagt merindtjeningsmulighed. Men hvad dækker ADAS egentlig over?

Læs mere

4 gode råd til at fjerne og bearbejde svejsesøm

13-05-2024Med skiven kommer du igennem hele 3 trin i den samme arbejdsgang, og med 4 gode råd får du et godt slutresultat.

Læs mere

Nyhedsbrev

 

TIlmeld dig Nyhedsbrevet

Få fingrene først på eksklusive nyheder og skarpe tilbud! Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af den nyeste viden.