Kun for erhvervsdrivende  
CSR

Corporate Social Responsibility - CSR

 

En bæredygtig proces

Fra produkterne er på lageret til de sendes ud til dig: Vi har fokus på bæredygtighed i hele processen, så vi belaster miljøet mindst muligt. Det betyder også, at vi stiller krav til vores leverandører og producenter om eksempelvis de ansattes arbejdsforhold.

 

Ordrehåndtering

Vi kontrollerer og tilretter løbende vores produktstamdata, så vi på den måde fylder kartonerne så meget som muligt op og på den måde bruger så lidt pap som muligt til en forsendelse. Vi bruger også en kartontype med så lidt papoverlæg som muligt. For at passe på miljøet bruger vi krympefolie til at fiksere varerne i kartonerne i stedet for chips, PU skum, papirfyld eller lign.

 

Sikkerhed

Vores lager er indrettet ergonomisk korrekt i forhold til løftehøjder, gåafstande, belastninger og en minimering af ensartede nedslidende processer. Der, hvor det er hensigtsmæssigt, er der sugeløft. For at højne sikkerheden er der på lageret lavet interne trafikregler med angivelse af gående og kørende færdsel samt ekstra synlighed i forhold til gæster og deres sikkerhed.

 

Bygninger – vand- og elforbrug

Vi overvåger forbruget af vand, varme og strøm og optimerer løbende med ny og mere miljøvenlig teknologi. I vores butikker og på vores hovedkontor og lager i Kolding anvender vi LED-lysrør eller skifter løbende hertil for at spare på strømmen. Lyset på lageret slukker i bestemte tidsrum for at minimere forbruget og miljøbelastningen. Vi har også lyscensorer i alle kontorer for at mindske strømforbruget.

 

Transport

I samarbejde med vores transportør tilstræber vi en så høj udnyttelse af trailerne som muligt for at minimere brændstofforbruget og dermed miljøbelastningen.

 

Bilpolitik

Vi leaser de biler, vores sælgere kører i. I den udstrækning det kan lade sig gøre, leaser vi primært biler i energiklasse A. 80 % af vores bilpark er i denne energiklasse. Vores sælgere bruger et planlægningsværktøj, så de ikke kører unødige kilometer. Det mindsker kilometerforbruget og skåner derved miljøet.

 

Papirforbrug

Vi opfordrer vores kunder til at modtage bilag pr. mail – f.eks. modtager mere end halvdelen af vores kunder deres fakturaer og kontoudtog elektronisk. Det mindsker papirforbruget og skåner miljøet. Over de seneste år har vi reduceret vores papirforbrug ved at ændre på arbejdsgange og ved at arkivere og opbevare oplysninger elektronisk.

 

Miljøhensyn

Vi sikrer en styret og korrekt håndtering af affald, så emner til skrot eller destruktion bliver behandlet korrekt, og resten genanvendes. De vigtigste områder er kemiartikler, lysstofrør, batterier, printer-patroner, elektronikskrot, metalskrot, papir, pap og plast. Som led i bestræbelserne på at mindske miljøbelastningen sorterer vi brugt papir for at genanvende så meget som muligt.

Vi overholder alt relevant miljølovgivning og er certificeret efter DS/EN ISO 14001:2004 ledelsessystemstandarden for miljø og DS/EN ISO 9001:2008 ledelsessystemstandarden for kvalitet. Se vores certificeringer her.