Kun for erhvervsdrivende  
Leverandør- og producentkrav

Krav til vores leverandører

Som en stor virksomhed er vi i berøring med en lang række leverandører, og vi bærer også ansvaret for at sikre, at vores leverandører lever op til en række krav og regelsæt, som vi kalder vores PAP (Policy and Procedure). Det er din garanti for, at vores leverandører er bevidste om den etiske, miljømæssige og samfundsmæssige betydning, deres arbejdsprocesser har.

 

Menneskerettigheder

Vores grundlæggende krav til vores leverandører og partnere udspringer af FN’s Global Compact & ILO konventioner samt Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Socialt ansvar og arbejdsvilkår

Vores leverandører skal sikre, at arbejdsforholdene lever op til de sundhedsmæssige krav i de pågældende lande og som minimum betale det pågældende lands minimumsløn til sine ansatte.

Vores leverandører må heller ikke benytte sig af børne- og tvangsarbejde, og de skal sikre, at der ikke forekommer børne- og tvangsarbejde hos deres underleverandører.

Miljømæssige hensyn

Würths leverandører forpligter sig til at indrette deres produktion på en måde, der så vidt muligt undgår at udlede affaldsstoffer i jorden, luften og vandet.Forpligtelsen kræver også, at alle råvarer og kemikalier håndteres ansvarligt, så miljøet belastes mindst muligt.

Farligt affald skal bortskaffes på en miljørigtig og ansvarsfuld måde, og leverandøren skal sørge for ikke at benytte stoffer i produktionen, der kan være sundhedsskadelige for de ansatte. Alle regler og love, der gør sig gældende i det enkelte modtagerland, skal følges.

Korruption

Hos Würth stiller vi krav til, at vores leverandører overholder nationale og internationale love og regler, ikke mindst i henhold til Transparency International’s principper om at modarbejde korruption.

I koncernens Policy and Procedure er det beskrevet, hvilken adfærd der forventes at blive udvist for at opretholde en professionel relation over for nuværende såvel som nye samarbejdspartnere.