Kun for erhvervsdrivende  
Samarbejde med Nordhøj
SAMFUNDSANSVAR

Vi vil tage ansvar for samfundet – det er en vigtig del af vores mission. Det gør vi ved at samarbejde med den sociale virksomhed Nordhøj, sponsorere Special Olympics og give elever og praktikanter mulighed for at bruge en del af deres uddannelse hos os.

Samarbejde med Nordhøj

Igennem mere end 20 år har Würth Danmark haft glæde af et samarbejde med den sociale virksomhed Nordhøj, som fungerer som bindeled mellem erhvervslivet og mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Vores kollegaer fra Nordhøj klarer bl.a. de fleste af vores afvejningsopgaver. Mange af opgaverne bliver klaret af 2 faste medarbejdere, som dagligt har arbejdet hos Würth i mere end 10 år. Herudover løser næsten yderligere 20 medarbejdere løbende Würth-opgaver på Nordhøjs eget værksted.

Nordhøj har også dygtige kunstnere, og i Kulturforum Würth kan du se og købe nogle af deres værker. I 2011 blev Nordhøjs 50-års-jubilæum fejret med en særudstilling på Würth med kunstværker af Nordhøjs brugere.

Udstillingen blev modtaget med stor positiv respons fra både medarbejdere, kunstgæster og pressen.

Sponsor af Special Olympics

Som en større handelsvirksomhed bærer vi et stort ansvar på vores skuldre. Derfor har det gennem årtier været en fast forankret del af Würths firmakultur, at vi involverer og engagerer os i forskellige sociale og kulturelle projekter og aktiviteter som eksempelvis Special Olympics.

Organisationen fortjener virkelig den højeste respekt for sit arbejde med at få mennesker med udviklingshandicap accepteret og respekteret af samfundet som helhed. Würth påtager sig gerne arbejdet med at være med til at udbrede kendskabet til denne helt særlige organisation, hvis positive effekter er mange: Selvbevidsthed, livsglæde, samfundsmæssig anerkendelse og den uendeligt vigtige oplevelse af at føle sig respekteret.

Special Olympics er verdens største sportsorganisation for mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. I 180 lande træner over 4 mio. børn, unge og voksne og måler sig mod andre i nationale og internationale sportskonkurrencer.

Læs mere om Special Olympics

Elever og praktikanter

Hos Würth er vi altid interesseret i at udvide vores samarbejde med forskellige vidensinstitutioner. Enten i form af elever og praktikanter, der i forbindelse med et ophold i virksomheden har mulighed for at omsætte teoretiske færdigheder i praksis og opnå nogle erhvervsmæssige erfaringer, eller i form af mere konkrete initiativer, der skal manifestere sig i innovative nyskabelser.

Med elever, praktikanter og innovationssamarbejder har vi mulighed for at sætte flere kompetencer i spil, udnytte samarbejdets styrker og bibeholde vores position som en proaktiv og entreprenant virksomhed. Og som en større international medspiller på det danske marked er det derfor også vigtigt, at vi tager ansvar og er med til at promovere og fremme erhvervsuddannelserne samt styrke samarbejdet mellem erhvervsuddannelserne og erhvervslivet.

Kun ved at fastholde fokus på det uddannelsesmæssige og det vigtige samarbejde mellem skoler, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet kan vi være med til at sikre, at Danmark også i fremtiden fastholder og markerer sin position som en videnstærk nation med en erhvervsfaglig dygtig arbejdsstyrke på verdenskortet.

Stolt sponsor af DM i Skills

God kvalitet skal opleves, og talent skal udvikles. Derfor er vi stolt sponsor af den årlige begivenhed, DM i Skills, hvor unge, talentfulde håndværkerelever fra landets erhvervsskoler dyster inden for deres fag.

Vores støtte til DM i Skills er vores mulighed for at bære en del af ansvaret for at gøre de unge opmærksomme på fordelene ved at blive en del af fremtidens fagligt stærke håndværkere.