Kun for erhvervsdrivende  

Om Würth Danmark A/S

Würth Danmark er Danmarks største B2B-salgsorganisation, vi beskæftiger godt 600 medarbejdere og har hovedkontor og centrallager i Kolding. Vi er et datterselskab i den tyske, familieejede Würth-gruppe.

Vi leverer markedets bredeste sortiment af produkter inden for befæstelse, værktøj, kemi, sikkerhedsudstyr og meget mere til det professionelle marked. Vores produkter er kendetegnet ved høj kvalitet og funktionalitet, men det er alt det, du får leveret derudover, der gør os til en helt særlig samarbejdspartner. Du får nemlig også adgang til specialistviden, kurser til fagfolk og koncepter såsom lagerstyringssystemet ORSY og sikkerhedskonceptet Safety at Work.

 

Vision – holdning bag handling

Würth Danmarks vision er, at vi vil være de bedste til at frigøre ressourcer og tilføre kompetence. I praksis betyder det, at vi kombinerer vores produkter med service, viden, koncepter og løsninger med det mål at bidrage til, at du som kunde:

• Nedbringer dine samlede omkostninger

Du får f.eks. løsninger, der gør det gennemskueligt hvilke produkter, du bruger flest penge på at indkøbe og hvor i virksomheden, pengene bliver brugt

• Øger din effektivitet

Du får eksempelvis tilbudt lager- og logistikløsninger som frigør din tid. Du får også løsninger og specialistvejledning, som gør det nemmere at leve op til lovkrav f.eks. inden for sikkerhed

• Skaber nye indtjeningsmuligheder

Du får adgang til nye produkter, som i kombination med vejledning og uddannelse fra Würths specialister, gør det muligt at tilbyde dine kunder nye, attraktive ydelser

4 stærke missioner

For at nå vores vision har vi defineret 4 missioner – én for hver af de hovedrelationer, vi indgår i som virksomhed. De bliver brugt af alle medarbejdere som et fælles afsæt for vores arbejde i hverdagen.

1) Samfund

Würth Danmark vil udvise samfundssind og tage medansvar både lokalt og nationalt. Vi vil således bidrage til styrkelse af samfundets finansielle, kulturelle, sociale, miljø- og uddannelsesmæssige forhold

2) Kunder

Würth Danmark vil være en innovativ og attraktiv samarbejdspartner for vores kunder. Vi vil gennem stabile relationer udvise en kundetilpasset adræthed baseret på kvalitet og funktionalitet. Via et markedstilpasset sæt af kundekontaktpunkter og en effektiv logistik tilbyder vi vores kunder produkter differentieret gennem høj kvalitet, koncepter, services og faglig viden

3) Leverandører

Würth Danmark vil være en innovativ og attraktiv samarbejdspartner for vores leverandører. Vi vil skabe stabile leverandørrelationer og styrke de fælles afsætningsmuligheder gennem effektiv vidensudveksling, præcise leverancer og et markedstilpasset sæt af distributionskanaler

4) Medarbejdere

Würth Danmark vil være en attraktiv arbejdsplads. Vi motiveres af at være kunde- og målorienterede samt af at styrke vores personlige og faglige kompetencer. Vi fremmer et arbejdsmiljø, der opretholder og udvikler nærvær, trivsel, samarbejde og fællesskab

6 fælles værdier

Vores værdier er vores fælles afsæt for, hvordan vi handler i hverdagen over for vores kunder, leverandører, kollegaer og samfundet.

Værdi:
Nysgerrig

Vi undersøger muligheder.
Vi er opsøgende.
Vi uddanner os gerne.

Værdi:
Fleksibel

Vi er nytænkende.
Vi tænker økonomisk.
Vi er løsningsorienterende.

Værdi:
Modig

Vi er tro mod vores værdier.
Vi gør, hvad vi siger.
Vi er åbne og tør sige fra.
Vi tør sige vores mening.
Vi udfordrer det eksisterende.
Vi tænker nyt.

Værdi:
Ansvarlig

Vi er økonomisk ansvarlige.
Vi er ansvarlige for vores funktion, men vi har også medansvar.
Vi navigerer efter forholdene.

Værdi:
Robust

Vi er økonomisk robuste.
Vi er en robust organisation.
Vi er stabile.

Værdi:
Taknemmelig

Vi takker, og mener det oprigtigt.
Vi takker for løste opgaver.
Vi respekterer hinanden.

Ledelsen hos Würth Danmark A/S

Donny Moerkerk
Donny Moerkerk
Adm. direktør
Tue Sørensen
Tue Sørensen
Økonomidirektør
Karen Lebahn Bentzen
Karen Lebahn Bentzen
HR-chef
Peter Hvid
Peter Hvid
Lager- og logistikchef
Kirsten Beider
Kirsten Beider
Marketing- & eBusiness Manager
Emil Andersen
Emil Andersen
Salgsdirektør
René Hedegaard
René Hedegaard
Sales Operations Manager & Head of Shops
Søren Jung
Søren Jung
Product Management Manager
Pia Orluff Porsborg
Pia Orluff Porsborg
IT chef