En bæredygtig proces

Ordrehåndtering

Via en løbende kontrol og tilretning af vores produktstamdata søger vi at lave den størst mulige fyldning af kartonerne, således vi anvender så lidt pap som muligt på at lave en forsendelse. Ligeledes er der valgt en karton­type, hvor der er så lidt papoverlæg som muligt.

Med henblik på miljøet er der valgt en krympefolie til at fiksere varerne i kartonerne i stedet for fyldmateriale i form af chips, PU skum, papirfyld eller lign.

Transport

I samarbejde med vores transportør tilstræber vi en så høj udnyttelse af trailerne som muligt for at minimere brændstofforbruget og dermed miljøbelastningen.

Bilpolitik

Vi leaser de biler, vores sælgere kører i. I den udstrækning det kan lade sig gøre, leaser vi primært biler i energiklasse A, og 80 % af vores bilpark befinder sig i denne klasse. Vores sælgere benytter et planlægningsværktøj (VisitPlanner), som sikrer, at vi undgår unødige kilometer på vejene. Det mindsker kilometerforbruget og skåner derved miljøet.

Sikkerhed

Lageret er indrettet ergonomisk korrekt i forhold til løfte­højder, gåafstande, belastninger og en minimering af ensartede nedslidende processer. Ligeledes er der, hvor det er hensigtsmæssigt, lavet sugeløft.

Bygninger

Forbruget af vand, varme og strøm over­våges, og vi optimerer løbende med ny og mere miljø­venlig teknologi.

Både i vores butikker rundt i hele landet og på vores hovedkontor og lager i Kolding anvender vi LED lysrør eller skifter løbende hertil for at spare på strømmen. Vi har valgt at slukke lyset på vores lager i bestemte tidsrum. Det minimerer forbruget og miljøbelastningen. Derudover har vi opsat lyscensorer i alle kontorer for ligeledes at mindske strømforbruget.

For at højne sikker­heden er der på lageret lavet interne trafikregler med angivelse af gående og kørende færdsel samt ekstra synlighed i forhold til gæster og deres sikkerhed.

Papirforbrug

Vi opfordrer vores kunder til at modtage bilag pr. mail – fx modtager mere end halvdelen af vores kunder deres fakturaer og konto­udtog elektronisk. Det mindsker papirforbruget og skåner miljøet. Over de seneste år har vi mindsket papirforbruget i virksomheden ved at ændre på arbejdsgange og ved at arkivere og opbevare oplysninger elektronisk.

Affald

Vi sikrer en styret og korrekt håndtering af affald, så emner til skrot eller destruktion bliver behandlet korrekt, og resten genanvendes. De vigtigste områder er kemi­artikler, lysstofrør, batterier, printer­patroner, elektronik­skrot, metalskrot, papir, pap og plast. Som led i bestræbelserne på at mindske miljøbelastningen sorterer vi brugt papir med henblik på at genanvende så stor en andel som muligt.

Vi overholder alt relevant miljø­lovgivning og er certificeret efter DS/EN ISO 14001:2004 ledelses­-­systemstandarden for miljø og DS/EN ISO 9001:2008 ledelses­systemstandarden for kvalitet.