Kun for erhvervsdrivende  
KONKRETE TILTAG


I Würth Danmark arbejder vi aktivt med at fremme bæredygtighed, og fokusset bliver kun større de kommende år. Som kunde i Würth Danmark vil du derfor komme til at opleve, at vi de kommende år løbende vil gennemføre nye tiltag, som bringer os i en mere bæredygtig retning.

Her kan du læse om nogle af de ting, vi har igangsat.

Organisering af arbejdet

Organisering af arbejdet

For at fremme en bæredygtig udvikling har vi i Würth Danmark som mange andre virksomheder med høje ambitioner på området udpeget en bæredygtighedsansvarlig – men selv om vi anerkender vigtigheden af, at ansvaret er klart placeret, ønsker vi samtidigt, at arbejdet skal være forankret i hele virksomheden. Derfor har vi nedsat et bæredygtighedsudvalg, som er sammensat af medarbejdere på tværs af vores afdelinger. Disse medarbejdere er i samarbejde med vores bæredygtighedsansvarlige drivkraften bag en lang række af de tiltag, som igangsættes.

Alle medlemmer i bæredygtighedsudvalget har meldt sig frivilligt, hvilket ses afspejlet i et højt engagement og ambitionsniveau.

Nogle af de områder, vores bæredygtighedsudvalget arbejder med, er:

  • Affaldssortering
  • Strømbesparende tiltag
  • Nedbringelse af papirforbrug

Solceller på taget

I februar 2023 har vi installeret et solcelleanlæg på taget af vores hovedkontor og lagerbygning i Kolding. Med anlægget kan vi producere mere end 40 % af vores nuværende elforbrug.

Ved at producere vores egen elektricitet ved hjælp af solens energi, reducerer vi forbruget af brændstoffer og mindsker dermed vores udledning af drivhusgasemissioner og forurening. Med solcelleanlægget har vi derfor taget et stort og vigtigt skridt på vores rejse mod at blive klima-/CO2-neutrale jf. drivhusgasprotokollens scope 1 og 2 inden 2028.

Udskifter benzin- og dieselbiler med elbiler

Udskifter benzin- og dieselbiler med elbiler

Med over 300 kørende sælgere er vores bilpark et af de områder, hvor vi i Würth Danmark oplagt kan gøre en forskel ift. at nedbringe vores udledning fra fossile brændstoffer.

Vi har derfor igangsat en transformation, så vores diesel- og benzinbiler løbende bliver udskiftet med elbiler.

Vores mål er, at 90 % af vores bilpark inden 2028 skal bestå af elbiler.

I takt med, at vi får flere og flere elbiler, bliver der løbende opstillet ladestandere ved vores hovedkontor og ved vores butikker, som både kan anvendes til opladning af vores firmabiler og af vores kunders biler.

Plads til alle – brug for alle

Igennem mere end 25 år har Würth Danmark haft et tæt samarbejde med Kolding Kommunes beskyttede beskæftigelses-, aktivitets- og læringstilbud til mennesker med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Kolding Kommunes tilbud på dette område er samlet under betegnelsen SOJA (Social, Job, Aktivitet).

SOJAs medarbejdere klarer bl.a. mange af vores afvejningsopgaver, både på vores lager i Kolding og på SOJAs eget værksted.

Blandt SOJAs tilbud finder man også et kunstværksted, og gennem årene har unge kunstnere fra SOJA flere gange udstillet deres værker på Würth Danmarks hovedkontor i samarbejde med Kulturforum Würth Kolding.

Plads til alle – brug for alle