Kun for erhvervsdrivende  
, MAN Truck og Bus i Greve
MAN Truck og Bus reducerede kemiprodukterne til en tredjedel

Med 258 forskellige kemiprodukter havde MAN Truck og Bus brug for et enklere set-up. Det fik de; kemiprodukterne blev reduceret til en tredjedel, miljø- og arbejdsmiljøprofilen fik et løft og overblikket voksede markant. Trivslen blandt kollegerne blev endda bedre. “Det er så godt, at vi nu vil kopiere det til vores afdeling i Norge," siger kvalitetschefen. 

Da kvalitetschef Torben Larsen, MAN Truck og Bus i Greve, i 2019 satte sig for at forenkle virksomhedens brug af kemiprodukter, var opgaven til at tage at føle på.

På hylderne stod 258 forskellige kemiprodukter fra adskillige leverandører. Hvert med sit eget sikkerhedsdatablad, teknisk datablad og risikovurdering af de arbejdsprocesser, hvor produkterne blev brugt.

 

“Kollegerne på værkstedet havde fat i virkelig mange forskellige produkter hver dag. Vi havde flere ringbind med beskrivelser af krav om værnemidler og instruktion i, hvordan de skulle bruges,” siger Torben Larsen. 

“Det var uoverskueligt for den enkelte medarbejder, og det var svært at få overblik,” siger han.

De mange produkter var en udfordring af flere grunde. Ikke mindst, når man som MAN Truck og Bus har Forsvaret, bybusser, brandværn og andre offentlige selskaber blandt sine største kunder. Så er der en klar forventning blandt kunderne om, at der er styr på kemi og processer: 

“Det er faktisk ret enkelt: Har du ikke styr på dit miljø ved den kundegruppe, så får du overhovedet ikke mulighed for at byde på opgaven,” siger Torben Larsen. 

258 produkter blev erstattet med 95

MAN Truck og Bus inviterede Würth til en dialog om, hvordan Würths kemikoncept og kemikaliestyringssystem, Würth Kemiarkiv, kunne bidrage til at skabe overblik over kemiprodukter, sikkerhedsdatablade og forenkle arbejdet med at udarbejde kemisk APV/risikovurdering og skriftlig instruktion.

I forlængelse af mødet blev der vha. Würth Kemiarkiv og en ambition om at finde alternative produkter med bredere anvendelsesmuligheder samt bedre miljø- og arbejdsmiljøprofil udarbejdet en liste med 95 produkter, som kunne erstatte de 258.

“Vi kunne reducere kemiprodukterne til godt en tredjedel, og alle medarbejderne fik adgang til Würth Kemiarkiv via et enkelt klik på deres iPads. På den måde kunne vi erstatte ringbindene, som hele tiden skulle opdateres manuelt, med en digital løsning. Det sparer tid, og samtidig sikrer det, at vi altid har adgang til opdaterede oplysninger” siger Torben Larsen. 

Virksomheden har seks danske afdelinger med i alt 300 medarbejdere, og Torben Larsen var opsat på at sikre, at kollegerne bakkede op om en hverdag med færre produkter. Derfor blev tillidsmand Dan Kenneth Pedersen sat i spidsen for et kemipilotprojekt på afdelingen i Tilst. 

“Når man beder folk, der har arbejdet med de samme produkter i mange år, om at ændre vaner, så sælger det ikke billetter. Det var vigtigt, at kollegerne kunne se ideen og købte ind i det nye,” siger Dan Kenneth Pedersen. 

Samarbejde

I samarbejde med Würth lykkedes det MAN Truck og Bus at forenkle og forbedre sammensætningen af kemiprodukter. Samtidig er håndteringen af de lovpligtige dokumenter blevet væsentlig lettere ved hjælp af Würth kemiarkiv, fortæller kvalitetschef Torben Larsen.

Dan Kenneth Pedersen

Tillidsmand Dan Kenneth Pedersen oplevede hurtigt opbakning i kemiprojektet fra kollegerne. Ikke mindst fordi der var miljø- og arbejdsmiljømæssige fordele ved at udskifte en del af produkterne.

Bedre miljøprofil

Den forbedrede miljøprofil er ikke blot et must for at betjene MANs kunder, men spiller også en vigtig rolle i tiltrækningen af nye unge talenter inden for branchen.

Større arbejdsglæde

Projektet i Tilst viste, at der var gevinst at hente i at skifte.  

“Kollegerne var begejstrede og hurtigt med på ideen. Når man kan bruge produkter, der er mindre miljø- og arbejdsmiljøskadelige, så er det jo et plus for både miljøet og den enkeltes sundhed – og når man samtidig kan arbejde med dem uden at skulle iføre sig en hel masse værnemidler, så er det meget nemmere i hverdagen,” siger han. 

Det har tilmed øget arbejdsglæden blandt kollegerne.

  

“Det har løftet trivslen, hvilket var en positiv sideeffekt, vi ikke havde forventet,” siger Torben Larsen: 

“God trivsel og en styrket miljø- og arbejdsmiljøprofil betyder meget for os, når vi skal rekruttere fremtidens talenter. Det er vigtigt at være en god og ansvarlig arbejdsplads, der passer på miljøet og arbejdsmiljøet – et godt sted, hvor man tør sende sine børn og unge i lære,” siger han. 

På vej til Norge 

I dag er Würths kemikoncept rullet ud i alle seks afdelinger af MAN Truck og Bus. Medarbejderne tilgår kemiprodukterne via deres iPads, som de altid har ved hånden, og processen er langt enklere.

Kemiprojektet er desuden gjort tilgængeligt for de 19 privatejede MAN serviceværksteder. Stort set alle har taget det til sig.

 

“Vi har fået en væsentlig bedre løsning. Det er godt for både miljø og arbejdsmiljø, at vi har fået nedbragt antallet af produkter til godt en tredjedel, og samtidig sparer det både tid og ressourcer. Herudover har reduktionen i antallet af produkter haft den meget positive gevinst, at vores seks afdelinger i langt højere grad end tidligere anvender de samme produkter til de samme opgavetyper – og det er naturligvis vigtigt ift. at kunne sikre den samme høje kvalitet i vores arbejde, uanset hvilken afdeling der løser opgaven. Samtidig understreger vores arbejde med kemiprodukterne over for både kunder og medarbejdere, at vi er en virksomhed, der tager ansvar for miljø og arbejdsmiljø,” siger Torben Larsen.

 

Han har allerede taget initiativ til næste skridt: At rulle konceptet ud i virksomhedens norske afdeling, hvor der er 250 medarbejdere og en kundegruppe med en tilsvarende profil.  

“Vi forventer, at vi vil kunne opnå den samme positive effekt i Norge, hvor vi vil kunne reducere til omkring 110 produkter,” siger Torben Larsen.  

Det enklere set-up sparer både tid og ressourcer, og samtidig har det medført, at de forskellige afdelinger i langt højere grad anvender de samme produkter, forklarer Torben Larsen.

Det enklere set-up sparer både tid og ressourcer, og samtidig har det medført, at de forskellige afdelinger i langt højere grad anvender de samme produkter, forklarer Torben Larsen.

Hos MAN Truck og Bus i Danmark har man set så gode resultater, at konceptet nu også skal implementeres i virksomhedens afdeling i Norge.

Hos MAN Truck og Bus i Danmark har man set så gode resultater, at konceptet nu også skal implementeres i virksomhedens afdeling i Norge.