Kun for erhvervsdrivende  
Undertag

Komplet produktprogram til montage af undertag

Inden et produkt kommer på det danske marked, bliver det testet grundigt, så både du og dine kunder kan være trygge ved, at produkterne er egnet til det nordiske klima og lever op til bestemmelserne i bygningsreglementet og anden dansk lovgivning.

Med Würths Wütop og Eura produkter opnås en systemløsning som:

  • Giver et godt indeklima og et lavt energiforbrug
  • Holder trækonstruktionen tør og sund
  • Er hurtigt at montere – undertaget er nemt at arbejde med, kan leveres i forskellige bredder og med/uden selvklæbende overlæg
  • Lever op til gældende krav og standarder
  • På dop.wuerth.dk finder du hurtigt og nemt ydeevnedeklarationer på de produkter, som er omfattet af byggevareforordningen
  • Sikrer op til 20 års genetableringsgaranti

Attraktiv genetableringsgaranti

Maksimal tryghed for både husejer og virksomheden, der monterer undertaget.

Ved selv det bedste kvalitetsundertag kan der vise sig at være mangler, som gør det nødvendigt at udskifte undertaget. Almindeligvis indebærer det, at overtaget skal demonteres og genmonteres, når undertaget er udskiftet. Omkostningerne løber hurtigt op, og tovtrækkeriet om, hvem der skal betale regningen, kan begynde.

Hos Würth ønsker vi at give dig størst mulig tryghed ved at bruge vores produkter. Som en ekstra sikkerhed, der rækker ud over de forpligtigelser, vi har ifølge dansk lovgivning, stiller vi derfor en unik genetableringsgaranti, som gælder op til 20 år afhængig af det valgte undertag.

Så behøver hverken du, der har købt undertaget hos Würth Danmark, eller ejeren af det byggeri, hvor undertaget er monteret, at være bekymret for uforudsete omkostninger. Samtidig er alle parter sikret ved køb/salg af bygningen samt ved 1- og 5-års eftersyn mv.

Genetableringsgaranti

Garantien kort fortalt

1) Hvis der konstateres fabrikations- og materialemangler ved undertaget, der har funktionsmæssig betydning, leverer Würth Danmark vederlagsfrit nyt undertag og afholder de omkostninger, det medfører at demontere og montere nyt undertag.

2) Både den virksomhed, som har købt undertaget hos Würth Danmark, og ejeren af den bygning, hvor undertaget er monteret, er dækket af garantien.

3) Den maksimale garantiperiode opnås ved at registrere montageopgaven online på Würth Danmarks registreringsportal. Når registreringen er gennemført, fremsendes et garantibevis.

4) Garantien forudsætter overholdelse af de gældende garantibetingelser samt Würth Danmarks generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Få mere viden i håndbog om klimaskærm

Få viden og vejledning i Würths håndbog om klimaskærmløsninger. Her kan du læse mere om genetableringsgarantien og de produkter, den omfatter. Håndbogen indeholder desuden montagevejledninger og information om anbefalede systemløsninger.

Garantien kan opnås ved køb af:

  • Wütop Trio og Wütop Trio SK II: 10 års garanti
  • Wütop Nordic og Wütop Nordic SK II: 20 års garanti
  • Wütop Thermo ND Plus: 20 års garanti

Registrer din byggesag

Du registrerer nemt din byggesag online. Når vi har modtaget din registrering, får du dit garantibevis tilsendt. Se i øvrigt garantibetingelserne her.

Registrer din byggesag