Kun for erhvervsdrivende  
BÆREDYGTIGT BYGGERI


Hvis du skal bygge bæredygtigt i form af DGNB eller Svanemærket byggeri, er det vigtigt, at du vælger produkter, som lever op til kravene. Würth Danmark udbyder en lang række produkter, der er egnet til dit bæredygtige byggeri.

EMICODE

EMICODE® - indeklimacertificerede produkter

Byggeprodukter mærket med EMICODE® er testet af uafhængige testinstitutter for afdampning af skadelige stoffer til indeklimaet. Ved at vælge EMICODE®-certificerede produkter er du sikker på, at der ikke sker skadelig påvirkning af indeklimaet i boligen.

EC1PLUS er det bedste kategori-indhold for EMICODE®, der omfatter produkter med den lavest mulige afdampning. EMICODE® spiller desuden en stor rolle inden for DGNB-byggeri, da det er en af metoderne til at opfylde kravene i ENV1.2. Du kan finde en samlet liste over produkter med EMICODE® her

Svanemærket byggeri

Svanemærket er Nordens officielle miljømærke, der findes på mange forbrugerprodukter. I de seneste år har Svanemærket vundet stigende indpas i forbindelse med byggeri. Svanemærket byggeri skal leve op til en række krav i hele byggeriets livscyklus, herunder krav til materialer, byggeprocessen, brugsfasen og affalds- og recirkuleringsfasen. Når du skal vælge byggematerier til Svanemærket byggeri, skal produkterne enten være svanemærkede eller leve op til en række krav til indholdsstoffer samt være registreret i databaserne for byggeprodukter hos Nordic Ecolabel.

I maj 2023 lancerede Svanemærket nye krav til byggeri og der er derfor i øjeblikket to sæt kriterier og dermed to byggevaredatabaser. For projekter under de hidtidige regler (Generation 3) skal produkterne findes i HPP-portalen, mens de for projekter bygget efter de nye kriterierne (Generation 4) skal findes i SCDP-portalen.

Danmark har over 200 produkter registreret i HPP-databasen, så der er rig mulighed for at finde det rigtige produkt til dit Svanemærkede byggeri. Du kan finde listen her.

Vi har allerede en hel del produkter godkendt efter de nye kriterier i SCDP-portalen (Generation 4) og er i fuld gang med at finde flere produkter, der kan leve op til kravene.

Se liste med produkter optaget i SCDP-databasen - opdateres løbende..

Svanemærket
DGNB-byggeri

DGNB-byggeri

DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen og er en frivillig certificeringsordning inden for bæredygtigt byggeri. Hvis et byggeri skal opføres efter en DGNB-certificering, er det allerede planlagt i projekteringsfasen, hvor der er taget højde for en række aspekter omkring miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet. Inden for DGNB findes der forskellige klasser, som byggeriet kan være projekteret til: DGNB Platin, DGNB Guld eller DGNB Sølv. Jo højere certificering projektet skal opnå, desto flere krav er der til byggeriet, og dermed også til den udførende håndværker.

Der er opstillet en række kriterier/ indikatorer. Byggematerialer kan opnå en score i form af kvalitetstrin 1 til 4, hvoraf 4 er den bedste score. Formålet er at reducere indholdet af miljø- og sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer, hvilket er beskrevet nærmere i filen ”Oversigt DGNB- indikatorer - afsnit ENV1.2 i DGNB”. De forskellige indikatorer beskriver typen af byggematerialer eller deres brug. Hvis byggematerialet ikke er beskrevet i en af indikatorerne, skal det ikke dokumenteres, men der kan være andre dokumentationskrav i øvrige dele af DGNB.

Overholdelsen af kravene i DGNB ENV1.2 skal dokumenteres med en producenterklæring. Würth Danmark har udarbejdet en række producenterklæringer, der hver dækker en eller flere indikatorer. Producenterklæringerne indeholder en oversigt over hvilke produkter, der er egnede til den enkelte opgave, samt hvilket kvalitetstrin produkterne opnår inden for de forskellige indikatorer. Du kan finde producenterklæringerne herunder:

Spørgsmål vedr. dokumentation af bæredygtigt byggeri kan sendes til: lis.rieck@wuerth.dk