Kun for erhvervsdrivende  
Kundecases

Kunsten at gøre materialer tilgængelige døgnet rundt – også under havet

NCC Føroyar er lige nu i fuld gang med Sandoy-tunnelen, der skal forbinde øen med resten af ø-gruppens infrastruktur, når tunnelen efter planen står færdig i 2023. Byggepladserne i begge ender forsynes med materialer fra Würth, der sørger for løbende opfyldning af to mobile ORSY® Construction lagerenheder via kædens store forretning i Thorshavn.

Tekst af Martin Fogt Pollas Rønberg

Søm, skruer, byggekemi og personlige værnemidler er bare nogle af de materialer, som det ofte er helt umuligt at undvære på en byggeplads. Og jo længere der er til nærmeste trælast, jo vigtigere bliver det at have fyldt godt op med varer på lageret og bestille nye leverancer i god tid inden sidste udkørsel.

Ligesom en døgnkiosk på byggepladsen

Den slags behøver de udførende dog ikke spekulere over på de to byggepladser, hvor NCC Føroyar i øjeblikket er i gang med anlæggelsen af den 10,6 km lange Sandoy-tunnel. Her har man nemlig fået opstillet mobile fremskudte lagre på hver byggeplads med alle de almindelige forbrugsvarer, der anvendes i den aktuelle fase af projektet. Og det er noget, som leverandøren Würth selv tager sig af via forretningen i Thorshavn:

Udfordring

- Konceptet hedder ORSY® Construction og står for ORden og SYstem. Det er ret enkelt, idet vi leverer en container og sørger for at fylde den med de varer, som der er behov for. Derefter kigger vi løbende forbi og sikrer, at den er fyldt op med netop de varer, der aktuelt skal bruges. Vi justerer løbende udvalget, så det hele tiden afspejler, hvor i byggeprocessen de udførende befinder sig, forklarer Søren Cramer, der er markedschef hos Würth.

- Vi arbejder døgnet rundt, så det er en stor fordel, at vi bare kan smutte omkring containeren og hente forbrugsvarer, når vi skal bruge dem. Containeren holder aldrig lukket, er altid fyldt med de varer, vi aktuelt har brug for, og så er den tæt på. Det er ligesom at have en lille døgnåben kiosk på byggepladsen, supplerer anlægsleder hos NCC Føroyar Kristian Stórhamar.

 

Kundcecase

Vi asfalterer, mens vi kører

Tunnelarbejdet foregår fra hvert af endepunkterne i form af byerne Traðardalur på Sandoy og Gamlarætt på øen Streymoy. Herfra har entreprenørerne siden 2018 på hver side af vandet sprængt sig vej ned gennem klipperne for at mødes på det dybeste punkt 157 meter under havoverfladen. Det sker efter planen senere i år, mens hele projektet ventes færdigt i 2023.

Kristian Stórhamar understreger, at det er en kompleks proces, da NCC udfører flere af anlægsarbejderne parallelt for at optimere ressourcerne:

- Det er en speciel måde at arbejde på. Samtidig med at der sprænges og køres klippestykker væk fra de yderste dele i tunnelskakterne, laver vi vejopbygningerne længere oppe. På den måde kan man sige, at vi næsten bogstaveligt talt asfalterer, mens vi kører. Det er enormt effektivt og sparer en masse tid.

Masser af planlægning og logistik

Würths forretning i Thorshavn er den største af de 36 forretninger, kæden råder over i rigsfællesskabet, og det er der en simpel grund til: Når alle materialer først skal fragtes med skib fra Danmark, er det nødvendigt at bestille meget og være ude i god tid for at undgå at løbe tør.

- Projekter på Færøerne kræver jo ligesom i Danmark, at materialerne er nemt tilgængelige, så processerne kan køre uden afbrydelser. Og det stiller igen krav til logistikken. Vi har derfor udvidet vores forretning i Thorshavn, så den i dag er vores største målt på både lagerbinding og kvadratmeter. Det gør, at den kan fungere som hovedlager, fortæller Søren Cramer og fortsætter:

- Mange, der arbejder på Færøerne, finder først ud af, at vi har forretningen i Thorshavn, efter de er kommet derop og er gået i gang med arbejdet. Men det mest optimale er faktisk at gå i gang med planlægningen og bestillingerne, før man starter deroppe, så man kan få tilknyttet sin egen lokale sælger i forretningen, der kan følge projektet tæt og være med hele vejen fra start til slut.

Containeren holder aldrig lukket, er altid fyldt med de varer, vi aktuelt har brug for, og så er den tæt på, ligesom en døgnkiosk på byggepladsen.” – Kristian Stórhamar, anlægsleder, NCC Føroyar

Logistik