Aktuelle udstilling

 

EYE CATCHER

EYE CATCHER-ROBERT JACOBSEN &
OP ART · KINTIC · LIGHT

Robert Jacobsen skulpturer og OP ART

Den aktuelle udstilling åbnede d. 25. marts 2017, og alle værkerne i udstillingen er fra Sammlung Würth.

OP ART· KINTIC · LIGHT

På udstillingen EYE CATCHER arbejder alle værkerne med effekter, der pirrer vores synsopfattelse. Robert Jacobsens skulpturer arbejder med kontraster. Skulpturerne skifter karakter i interaktion med beskueren, der foretager den fysiske bevægelse og derved ændrer oplevelsen.

Hvad er OP Art?

OP Art var en avantgardebevægelse, der opstod i Europa i midten af 1950’erne, og denne kunstform gav publikum nye og overraskende oplevelser med sit dynamiske og geometriske udtryk. I dag udsættes vi dagligt for talrige optiske illusioner via den digitale verden. Alligevel har de historiske værker en usvækket effekt. Udstillingens øvrige ni kunstnere, der opererer med OP Art, kinetik og lysobjekter, udsætter vores hjerner for optiske illusioner og påvirker vores sanseapparat som samtidens hallucinationer. Statiske todimensionelle værker, der ser ud som om, de er i bevægelse og tredimensionelle værker, der af hjernen opfattes som sceneskift, når man passerer forbi. Modsat Robert Jacobsens skulpturer er her tale om en visuel bevægelighed i statiske værker.

I 1965 vistes udstillingen Responsive Eye på MoMA i New York, hvor en del af Kulturforums kunstnere også udstillede. Udstillingen viste et bredt udsnit af den perceptuelle kunst, og gæsterne valfartede til, mens den akademiske kunstkritik tog afstand fra OP Art’ens konceptuelle og grafiske underholdningsværdi. Victor Vasarely – ofte kaldet “Op Art’ens far” – kom til at spille en central rolle i det parisiske avantgardemiljø. Han dømte det traditionelle staffelimaleri ude, og centralperspektivets velordnede klassiske rum erstattede han med en mere tidssvarende dynamik. Netop perspektiverne arbejdede han med at forskyde, og han skabte derved en illusion, hvor en statisk billedflade tilsyneladende bevæger sig. Han kaldte det en fjerde dimension. Vasarely blev også bannerfører for serigrafiske tryk og reproduktioner, så kunsten kunne nå ud til folket.

 

Robert Jacobsen – Danmarks største modernistiske billedhugger

Robert Jacobsen (1912-1993) anses for en af de vigtigste repræsentanter for abstrakt kunst efter 1945. Han er blandt de store kunstnerpersonligheder, som er repræsenteret i Sammlung Würth, og han har modtaget stor international anerkendelse, især for sine metalskulpturer. Robert Jacobsen er ubetinget Danmarks største modernistiske billedhugger. Hans arbejder i jern kom til at revolutionere det skulpturelle formsprog og opfattelsen af skulpturer.

I Danmark blev han en yderst populær person, fordi han med sin personlighed forenede det folkelige med de nye kunstneriske strømninger. Hans værker var i kontrast hertil forfinede, abstrakte og yderst velansete. Det var det skandinaviske miljø, Robert Jacobsen var forbundet med i 30’erne, hvor han primært arbejdede i træ, og i starten af 40’erne gik han over til at hugge i sten. Men arbejdet med granit og marmorblokke var alt andet end den leg, hans skulpturer udtrykker.

 

Robert Jacobsens kunstværker

Robert Jacobsen har skabt utallige værker gennem sit virke. Et stort projekt med landskabsskulpturer i Tørskind Grusgrav ved Egtved blev også realiseret. I samarbejde med sin tidligere elev Jean Clareboudt skabte Jacobsen en kunst- og naturoplevelse i særklasse. De skabte store skulpturer i beton, jern, sten og træ, som skal opleves som et samlet værk, der går i dialog med naturen. Temaet er solens gang over himlen i løbet af en dag. Grusgraven åbnede for publikum i 1991 og er stadig et stort tilløbsstykke med ca. 100.000 besøgende årligt.

I 1993 udførte han en altervæg til Hjerting Kirke ved Esbjerg. Hertil hentede han kasserede materialer på Esbjerg Havn og omdannede dem til bibelske motiver. I nyere tid har kunstnere haft store vanskeligheder ved at skabe kirkekunst, og holdningen var, at man ikke længere kunne skabe ny kirkekunst, uden at det blev en uinteressant gentagelse. Robert Jacobsen havde modet til at tilføje noget nyt og selvstændigt. Udsmykningen er i dag en af de mere markante og velbesøgte i dansk kirkekunst.

 

Robert Jacobsen og Würth

Hos Würth har vi en helt speciel tilknytning til Robert Jacobsen, da professor Reinhold Würth allerede i starten af 70’erne knyttede et tæt og livslangt venskab med kunstneren. Det var venskabet mellem de to, som blev kimen til den største samling af Robert Jacobsen værker, som i dag hører under Sammlung Würth. Det var derfor naturligt, da Würth byggede nyt domicil i Künzelsau i 1987, at engagere Robert Jacobsen til at skabe et udendørs skulpturensemble. Værket stod endeligt færdigt i 1992. De fem skulpturer i overstørrelse pryder stadig arkitekturen med uformindsket kraft og er et dagligt minde om relationen til Robert Jacobsen. Desværre blev det også hans sidste og mest betydningsfulde sene værk overhovedet. Det siges, at man får det mest retvisende indblik i kunstnerens produktion i Sammlung Würth.