Kun for erhvervsdrivende  
MONTERINGSVEJLEDNING
SYSTEMOVERSIGT SKRÅT TAG - ETERNITTAG
tagsten skråt tag
1 - Rammemontageclips – ende

Til indrammede moduler 30-50 mm

Art.nr. 0865 799 913

Til moduler uden ramme 6,8 mm

Art.nr. 0865 799 952

2 - Rammemontageclips – midt

Til indrammede moduler 33-51 mm

Art.nr. 0865 799 900

Til moduler uden ramme 6,8 mm

Art.nr. 0865 799 942

3 - Montageskinne

Montageskinne

47 x 37 eller 60 x 37

I længden 3150 mm

Art.nr. 0865 747 315 (47x37)

Art.nr. 0865 760 315 (60x37)

Ansatsskrue WSF

Til træ- og stålåse

Art.gr. 0201 ...

Ansatsskrue M10

Art.nr. 0865 910 200 (10*200)

Art.nr. 0865 910 250 (10*250)

Ansatsskrue M12

Art.nr. 0865 912 301 (12*300)

5 - Adaptervinkel

Til gevind M10 og M12

Art.gr. 0865 999 1...

Taginddækning med bølge- eller trapez- profiler og sandwichelementer

3.1 Befæstelse med montageskruer eller ansatsskrue WSF

Montageskruer (Art.gr. 0865 8 …/0865 9 …) eller ansatsskrue WSF (Art.gr. 0201 …)

Monteringen for de ovennævnte skruer i forbindelse med projektet fastlægges vha. beregningssoftwaren. Skruerne bør altid kun monteres på hhv. bølgeryggen og taginddækningens overflange. På dette sted bores inddækningen samt underkonstruktionen for i overensstemmelse med nedenstående oplyste værdier, og den pågældende skrue skrues ind i åsen.

Hhv. EPDM-tætningen og tætningsskiven presses/trykkes vha. møtrikken fast op imod tagbeklædningen. I tilslutning dertil fastgøres adaptervinklen til hhv. montageskruen og på ansatsskruen WSF mellem de to møtrikker.

Ved skruer med gevind M10 er tilspændingsmomentet 30-40 Nm og ved gevind M12 50-60 Nm.

Adaptervinklen må ikke monteres til tagrenden. Den videre montage af befæstelsessystemet sker derefter i overensstemmelse med trin 3-10 fra punkt 1 “Taginddækning med tegltagsten”

Befæstelse med montageskruer eller ansatsskrue WSF

Montageskruerne skal altid monteres vinkelret på taghældningen. Belastningspunktet bør maks. ligge 40 mm over overkanten af hhv. bølgeryggen og overflangen.

Vigtige anvisninger til forarbejdning af ansatsskruen WSF:

Ansatsskruen skal altid monteres vinkelret på taghældningen. Der skal tages hensyn til tilsvarende belastningsværdier og monteringsanvisninger,

der fremgår af tilladelsen fra byggemyndighederne.

 • Type A til trækonstruktion
  Trækonstruktion og taginddækning skal altid forbores med Ø 6 mm. Forankringsdybden i træ er mindst 50 mm for M10 skruen og 60 mm for M12 skruen (tag højde for reducerede belastningsværdier).
 • Type BZ til stålkonstruktion
  Stålkonstruktionens tykkelse Forboring-Ø
  Tykkelse: 1,5-5,0 Forboring: mm 6,8 mm
  Tykkelse: 6,0 mm Forboring: 7,0 mm
  Tykkelse: 8,0 mm Forboring: 7,2 mm
  Tykkelse: > 10,0 mm Forboring: 7,4 mm
Befæstelse med montageskruer eller ansatsskrue WSF
 Montageskrue M10Montageskrue M12
Forboring tagbeklædningØ 13 mmØ 14 mm
Forboring træØ 7 mmØ 8,5 mm
Min. forankringslængde60 mm72 mm
Min. bredde på ås100 mm120 mm

3.2 Befæstelse af montagevinkel til ståltag

(Art.nr. 0865 998 8)

Skulle befæstelse i tagunderkonstruktionen ikke være mulig, kan befæstelsen gennemføres vha. montagevinklen til ståltag. I forbindelse med projektet markeres montagevinklens position på taget med beregningssoftwaren, og taget bores altid på stedet til befæstelseshullerne. Montagevinklen skal altid fastgøres til tagets overflange. Herefter befæstes montagevinklen direkte på taget. Til befæstelse anbefaler vi altid 2 ZEBRA®-blindnitter rustfrit stål A2/A2 4,8 x 10/12/15 (art.gr. 0913 48 …). Vigtigt: Forboringsdiameter på 4,9-5,0 mm og klemmeområde skal respekteres. Den videre montage af befæstelsessystemet sker derefter i overensstemmelse med trin 3-10 fra punkt 1 “Taginddækning med tegltagsten”

Trin 2.2

Vigtige anvisninger til forarbejdning

Forud for montage skal den tilstrækkelige befæstelse af selve taget til tagkonstruktionen og tagets maksimale bæreevne ubetinget kontrolleres. Specielt for sandwichelementer bør der som regel ikke foretages en direkte befæstelse på tagpladen. Mindste godstykkelse for stålpladen skal være 0,6 mm.

Stokskruer
DIN-/NORMDELE & ISODELE
TILBEHØR
Faldsikring banner
Faldsikring

Faldsikring

Husk sikkerheden ved arbejde i højden

Ved kortvarige opgaver, hvor der ikke er mulighed for at opstille et stillads, bruge personløfter eller skabe en anden kollektiv sikkerhedsforanstaltning, kan faldsikringsudstyr anvendes som en nødløsning. Hos Würth tilbyder vi en komplet løsning inden for faldsikring, fra helseler og faldblokke til kurser, hjælp til de lovpligtige eftersyn og vejledning, hvis du har spørgsmål. Se mere på wuerth.dk/faldsikring.

Et komplet faldsikringssæt består af en helsele, en line/blok og et forankringspunkt. Helseler kan med enkelte undtagelser anvendes til alle opgavetyper, men valget af line/blok og forankringspunkt afhænger meget af opgavetypen og de konkrete forhold i den enkelte situation

Slynge

Slynge