Kun for erhvervsdrivende  
MONTERINGSVEJLEDNING
Fladt tag
SYSTEMOVERSIGT TREKANT MONTAGERAMMER
Rækkeforbindelse med baseskinner løbende på langs
Fladttag langs
1 - Afstivningskryds

Til afstivning af trekant montageramme

Art.nr. 0865 700 111

2 - Rammemontageclips – midt

Til indrammede moduler 33-51 mm

Art.nr. 0865 799 900

3 - Montageskinne

Til befæstelse af modulet

Art.gr. 0865 760 …

Til befæstelse af trekant montageramme

Art.gr. 0865 770 …

4 - Krydsmontageclips

Til befæstelse af trekant montageramme

og skinner

Art.nr. 0865 799 930

5 - Trekant montageramme

Regulerbar i 5°trin

Art.gr. 0865 700 10

6 - Rammemontageclips – ende

Til indrammede moduler 30-50 mm

Art.nr. 0865 799 913

7 - Hammerhovedbolt M8 x 45 og flangemøtrik M8

Til befæstelse af

afstivningskryds

Art.nr. 0865 68 45

Art.nr. 0387 000 08

8 - Adaptervinkel

Til gevind M10 og M12

Art.gr. 0865 999 1...

9 - Ansatsskrue WSF

Til træ- og stålåse

Art.gr. 0201 ...

Ansatsskrue M10

Art.nr. 0865 910 200 (10*200)

Art.nr. 0865 910 250 (10*250)

Ansatsskrue M12

Art.nr. 0865 912 301 (12*300)

Fladttag tværs
1 - Rammemontageclips – ende

Til indrammede moduler 30-50 mm

Art.nr. 0865 799 913

2 - Rammemontageclips – midt

Til indrammede moduler 33-51 mm

Art.nr. 0865 799 900

3 - Trekant montage-ramme

Regulerbar i 5°trin

Art.gr. 0865 700 10

4 - Afstivningskryds

Til afstivning af trekant montageramme

Art.nr. 0865 700 111

5 - Montageskinne 6 60 x 37 eller 70 x 44

Til befæstelse af modulet

Art.gr. 0865 760 …

Til befæstelse af trekant montageramme

Art.gr. 0865 770 …

6 - Adaptervinkel

Til gevind M10 og M12

Art.gr. 0865 999 1...

7 - Ansatsskrue WSF

Til træ- og stålåse

Art.gr. 0201 ...

Ansatsskrue M10

Art.nr. 0865 910 200 (10*200)

Art.nr. 0865 910 250 (10*250)

Ansatsskrue M12

Art.nr. 0865 912 301 (12*300)

8 - Krydsmontageclips

Til befæstelse af trekant montageramme

og skinner

Art.nr. 0865 799 930

Montering af blikskinne

1. Blikskinnens position i forbindelse med projektet fastlægges vha. beregningssoftwaren. For at beskytte taget mod indtrængende vand skal der forud for montage af skinnen anbringes et EPDM-tætningsbånd (art.nr. 0875 850 330) over hele skinnebredden på hhv. blikpladens overflange og blikskinnen. Derefter befæstes blikskinnen altid med 4 ZEBRA®-blindnitter, rustfrit stål A2/A2 4,8 x 10/12/15 (art.gr. 0913 48 …).

Bemærk:

I planlægningsfasen skal den tilstrækkelige befæstelse af blikpladen til tagkonstruktionen og blikpladens maksimale bæreevne kontrolleres. Specielt for sandwichelementer bør der som regel ikke foretages en direkte befæstelse på tagpladen. Mindste godstykkelse for ståltrapezplader skal være 0,6 mm.

Trin 1
Trin 1

2. Når alle blikskinner er befæstet, kan det første modul monteres direkte på skinnen. I forbindelse med dette monteres endeclipsen på blikpladen ved panelet. Ved at dreje skruen med indvendig sekskant til venstre tilpasses endeclipsen til panelets rammehøjde og fikseres derefter (tilspændingsmoment 9-10 Nm). Dernæst klikkes mellemclipsen på blikskinnen og monteres på panelet. I den forbindelse skal mellemclipsen på begge sider af blikskinnen gå fuldstændig i hak.

Det næste panel skubbes ind til mellemclipsen. Mellemclipsen tilpasses til modulrammehøjden og fikseres derefter med skruen med indvendig sekskant (tilspændingsmoment 13-15 Nm). Alle yderligere paneler monteres på denne måde, og på enden af panelrækken fastgøres igen en endeclips.

Bemærk:

Pga. den forskelligartede længdeudvidelse bør et panelfelt ikke være længere end 12 m.

Trin 2
Trin 2

Blikpladerne monteres som beskrevet i trin 1. Når alle blikskinner er monteret på taget, befæstes montageskinnerne tværgående hertil. I forbindelse med dette klikkes der en krydsmontageclips pr. skæringspunkt på blikskinnen.

Derefter sættes krydsmontageclipsen fast på siden af montageskinnen, og krydsmontageclipsens skrue strammes (tilspændingsmoment 13-15 Nm). Panelerne kan nu monteres som beskrevet i trin 2.

Bemærk:

Hvis montageskinnerne 47 x 37 bliver anvendt som øverste skinneanlæg, er der brug for en krydsmontageclips pr. skæringspunkt. Ved krydsmontageclips 60 x 37 skal der anvendes 2 krydsmontageclips pr. skæringspunkt.

Trin 3
Montering af trekant montagerammer
Montering af rækkeforbindelser med baseskinner løbende på langs
Baseskinne1
Trin 1

1. Montageskruernes eller ansatsskruernes position fastlægges i forbindelse med projektplanlægningen. Monteringen af skruerne i tagunderkonstruktioner sker derefter i overenstemmelse med monteringsanvisningerne under punkt 2.1 "Befæstelse med montageskruer eller ansatsskruer WSF".

Trin 2
Trin 2

2. Dernæst befæstes adaptervinklen mellem de forudmonterede møtrikker til montageskruerne. For skruer med gevind M10 er tilspændingsmomentet 30-40 Nm, ved gevind M12 er tilspændingsmomentet 50-60 Nm. Adaptervinkelen må ikke monteres til tagrenden.

trin 3
Trin 3

3. Montageskinnen befæstes til adaptervinklen vha. det forudmonterede befæstelsesmateriale. Montageskinnens udkragning må maks. være 40cm. I den forbindelse skrues hammerhovedbolten i skinnekanalen på siden og fastgøres med trykunderlagsskiven og møtrik (tilspændingsmoment 13-15 Nm)

Bemærk:

Hvis montageskinnerne 47 x 37 bliver anvendt som øverste skinneanlæg, er der brug for en krydsmontageclips pr. skæringspunkt. Ved krydsmontageclips 60 x 37 skal der anvendes 2 krydsmontageclips pr. skæringspunkt.

Trin 4
Trin 4

4. For at stille flere montageskinner tæt sammen føres forbindeleddet halvvejs ind i den allerede monterede montageskinne. Derefter skubbes den næste montageskinne på forbindeleddet. Begge montageskinner skubbes sammen med et kort og præcist tryk. Yderligere sammenskruning er ikke nødvendig.

Information:

Ved montage af montageskinnen skal der for ca. hver 12 m laves en ekspansionsfuge på mindst 2 cm. Derved bliver montageskinnerne ikke skubbet helt sammen, og ekspansionsfugen forbindes via forbindeleddet.

5. Når alle montageskinner er befæstet, monteres trekant montagerammen herpå. Trekant montagerammen befæstes altid direkte på montageskinnen med 2 hammerhovedbolte M8 x 45, rustfrit stål A2 (art.nr. 0865 68 45). Boringerne til befæstelse, altid i enden af den vandrette trekantprofil, skal derfor forbores med Ø 9 på byggepladsen. Derefter skrues de to hammerhovedbolte i montageskinnens øverste kanal, og den påsatte trekant montageramme befæstes med flangemøtrikker M8, rustfrit stål A2 (art.nr. 0387 000 08) (tilspændingsmoment 13-15 Nm).

Bemærk:

Vær opmærksom på korrekt montage af hammerhovedboltene! Disse skal, efter de er drejet i retningen for efterspænding, med de korte sider slutte tæt ind til skinnens inderside. Til kontrol: Kærven på hammerhovedboltens gevindende skal være lodret.

Trin 5
Trin 5
trin 6
Trin 6

6. Trekant montagevinklen kan indstilles i 5°trin. I den forbindelse skal cylinderhovedskruen og møtrikken på den lodrette trekantprofil fjernes, og den ønskede vinkel indstilles. I tilslutning dertil fikseres den valgte vinkel vha. cylinderhovedskruen og møtrikken igen med et tilspændingsmoment på 13-15 Nm i de eksisterende boringer til befæstelse.

Trin 7
Trin 7

7. Når alle trekant montagerammer er monteret, skal der pr. trekant klikkes fire krydsmontageclips løst på.

Trin 8
Trin 8

8. Montageskinnerne monteres på trekant montagerammerne, og krydsmontageclipsene sættes fast i siderne på skinnerne. Derefter monteres montageskinnerne vha. en snor lige over for hinanden. For at stille flere montageskinner tæt sammen skal krydsmontageclipsene anvendes i overensstemmelse med trin 4. Efter at alle montageskinner er monteret korrekt, skal krydsmontageclipsenes skruer strammes (tilspændingsmoment 13-15 Nm).

Anvisning:

Mht. afstanden af montageskinnerne over for hinanden skal monteringsanvisningerne fra producentens side overholdes. Ved montage af montageskinnen skal der for ca. hver 12 m laves en ekspansionsfuge på mindst 2 cm: Panelfeltet skal afsluttes med endeclips, ekspansionsfugen forbindes med forbindeled, og nyt panelfelt begyndes med endeclips.

Trin 9
Trin 9

9. Når alle montageskinner er monteret på trekant montagerammen, skal afstivningskrydsene anbringes. Disse skal monteres på enden af hver afsluttet række og monteres for mindst hver 12 m. Afstivningskrydsene befæstes altid til sidst på de lodrette trekantprofiler med hhv. en hammerhovedbolt M8 x 25, rustfrit stål A2 (art.nr. 0865 68 25) og en flangemøtrik M8, rustfrit stål A2 (art.nr. 0387 000 08) på trekantens bagside. Panelet skal i forbindelse med dette tilsikres den pågældende længde og til sidst altid bores for med Ø 9 mm.

Trin 10
Trin 10

10. Endeclipsen monteres på montageskinnen og skubbes hen til modulet. Ved at dreje skruen med indvendig sekskant til venstre tilpasses endeclipsen til panelets rammehøjde og fikseres derefter (tilspændingsmoment 9-10 Nm).

Trin 11
Trin 11

11. Mellemclipsen klipses på montageskinnen og skubbes hen til panelet. I den forbindelse skal mellemclipsen på begge sider af montageskinnen gå fuldstændig i hak.

Trin 12
Trin 12

12. Endeclipsen monteres på montageskinnen og skubbes hen til modulet. Ved at dreje skruen med indvendig sekskant til venstre tilpasses endeclipsen til panelets rammehøjde og fikseres derefter (tilspændingsmoment 9-10 Nm).

Trin 13
Trin 13

13. Mellemclipsen klipses på montageskinnen og skubbes hen til panelet. I den forbindelse skal mellemclipsen på begge sider af montageskinnen gå fuldstændig i hak.

Montering af enkeltrækker med tværløbende baseskinner

Trin 1

Positionen for montageskruerne eller ansatsskruen bestemmes i forbindelse med projektplanlægningen. Montering af skruerne i tagunderkonstruktionen sker derefter i overensstemmelse med monteringsanvisningerne i punkt 2.1 “Befæstelse med montageskruer eller ansatsskruer WSF”

Trin 1
Trin 2.1

Trin 2.1

Dernæst befæstes adaptervinklen mellem de forudmonterede møtrikker til hhv. montageskruerne og ansatsskruen. For skruer med gevind M10 er tilspændingsmomentet 30-40 Nm, ved gevind M12 er tilspændingsmomentet 50-60 Nm. Adaptervinklen må ikke monteres til tagrenden.

Alternativ befæstelsesmåde:

Skulle befæstelsespunkterne på tagunderkonstruktionen under hensyntagen til de statiske beregninger ligge optimalt, kan trekant montagerammen nu befæstes direkte på adaptervinklerne. I forbindelse med dette skrues adaptervinklens forudmonterede hammerhovedbolte i skinnekanalen på siden af trekanten og fikseres med møtrikken (tilspændingsmoment 13-15 Nm).

Trin 2.2

Trin 2.2 Alternativ

I stedet for at befæste trekant montagerammen på adaptervinklen kan denne også befæstes direkte på hhv. montageboltene og ansatsskruerne WSF. Boringerne til befæstelse skal altid foretages på byggepladsen i enden af den underste trekantprofil. For skruer med gevind M10 er borediameteren 11 mm, ved gevind M 12 er borediameteren 13 mm. Derefter sættes trekant montagerammen vha. boringerne på hhv. montageboltene og ansatsskruerne WSF, og trekant montagerammen befæstes med de forudmonterede møtrikker. For skruer med gevind M10 er tilspændingsmomentet 30-40 Nm, ved gevind M12 er tilspændingsmomentet 50-60 Nm. Skal trekant montagerammen monteres direkte (med eller uden adaptervinkel), kan man fortsætte med punkterne 6-14 under punkt 5.1. Hvis ikke følges denne anvisning.

Bemærk:

Vær opmærksom på korrekt montage af hammerhovedboltene! Disse skal, efter de er drejet i retningen for efterspænding med de korte sider, slutte tæt ind til skinnens inderside. Til kontrol: Kærven på hammerhovedboltens gevindende skal være lodret.

Trin 3

Trin 3

Montageskinnen befæstes vha. det forudmonterede befæstelsesmateriale på adaptervinklen. I forbindelse med dette skrues hammerhovedbolten i skinnekanalen på siden og befæstes med låseskive og møtrik (tilspændingsmomentet 13-15 Nm). Montageskinnens udkragning bør maks. være 40 cm.

Bemærk:

Vær opmærksom på korrekt montage af hammerhovedboltene! Disse skal, efter de er drejet i retningen for efterspænding med de korte sider, slutte tæt ind til skinnens inderside. Til kontrol: Kærven på hammerhovedboltens gevindende skal være lodret.

Trin 4

Trin 4

For at stille flere montageskinner tæt sammen føres forbindeleddet halvvejs ind i den allerede monterede montageskinne. Derefter skubbes den næste montageskinne på forbindeleddet. Begge montageskinner skubbes sammen med et kort og præcist tryk. Yderligere sammenskruning er ikke nødvendig.

Anvisning:

Ved montage af montageskinnen skal der for ca. hver 12 m laves en ekspansionsfuge på mindst 2 cm: Derved bliver montageskinnerne ikke skubbet helt sammen, og ekspansionsfugen forbindes via forbindeleddet.

Trin 5

Når alle montageskinner er befæstet, monteres trekant montagerammen herpå. I forbindelse med dette skal der pr. skæringspunkt trekant montageramme/montageskinne klikkes to krydsmontageclips løst på montageskinnen. Derefter skal forbindeleddet i skinnekanalen på siden af trekanten altid sættes fast og skruen strammes (tilspændingsmoment 13-15 Nm). Den videre montage sker derefter i overensstemmelse med trin 6-14 fra hhv. punkt 5.1, punkt 5.3 eller punkt 5.4 (afhængig af anvendelse).

Trin 5
Montering af paneler uden ramme

Trin 1

Montering af trekant montagerammen sker i overensstemmelse med trin 1-6 under hhv. punkt 5.1 og 5.2. I næste trin klikkes der altid tre krydsmontageclips løst på alle trekant montagerammer. Derefter positioneres montageskinnerne på trekant montagerammerne, og krydsmontageclipsen sættes fast i skinnekanalen på siden af skinnen. Montageskinnerne arrangeres vha. en snor lige over for hinanden. Flere montageskinner fikseres med krydsmontageclipsen. Efter at alle montageskinner er arrangeret korrekt, skal krydsmontageclipsens skrue strammes (tilspændingsmoment 13-15 Nm).

Information:

Ved montage af montageskinnen skal der for ca. hver 12 m laves en ekspansionsfuge på mindst 2 cm. Derved bliver montageskinnerne ikke skubbet helt sammen, og ekspansionsfugen forbindes via forbindeleddet. Ekspansionsfugen skal altid løbe mellem 2 panelfelter.

Trin 1

Trin 2

Laminatendeclipsen (art.nr. 0865 799 952) sættes vha. hammerhovedbolten i skinnekanalen på den nederste montageskinne. Derefter skubbes laminatmodulet i endeclipsen, og laminatmellemclipsen (art.nr. 0865 799 940) skubbes i den anden ende af modulet, og montageskinnen isættes. Efter at modulet er arrangeret i clipsene, fastspændes hammerhovedboltene (tilspændingsmoment 13-15 Nm). Alle yderligere moduler monteres på denne måde, og på enden af det øverste modul fastgøres igen altid to endeclips.

Bemærk:

Ved montage af modulerne skal monteringsanvisningerne fra producentens side overholdes.

Trin 2

Trin 3

Bemærk:

Vær opmærksom på korrekt montage af hammerhovedboltene! Disse skal, efter de er drejet i retningen for efterspænding med de korte sider, slutte tæt ind til skinnens inderside. Til kontrol: Kærven på hammerhovedboltens gevindende skal være lodret.

Trin 3
Befæstelse af tværgående montage

Trin 1

Befæstelse af baseskinnerne og trekant montagerammen foretages i overensstemmelse med punkterne 1-6 fra hhv. punkt 5.1 og trin 2-5 fra punkt 5.2. Til afstivning skal alle trekant montagerammerne nu forbindes trækfast til hinanden med en montageskinne. I forbindelse med dette klikkes en krydsmontageclips i den øverste ende af den lodrette trekantprofil, og derpå fikseres montageskinnen (tilspændingsmoment 13-15 Nm). Man bør ikke forbinde flere montageskinner med et forbindeled, men derimod ordne dette overlappende vha. krydsmontageclips.

Trin 1

Trin 2

Modulerne kan befæstes direkte på trekant montagerammen. I forbindelse med dette skubbes der for hvert modul i alt fire endeclips på trekantprofilen på modulet. Ved at dreje skruen med indvendig sekskant til venstre tilpasses endeclipsen til panelets rammehøjde og fikseres derefter (tilspændingsmoment 9-10 Nm).

Bemærk:

Ved montage af modulerne skal monteringsanvisningerne fra producentens side overholdes.

Trin 2
DIN-/NORMDELE & ISODELE
TILBEHØR
Faldsikring banner
Faldsikring

Faldsikring

Husk sikkerheden ved arbejde i højden

Ved kortvarige opgaver, hvor der ikke er mulighed for at opstille et stillads, bruge personløfter eller skabe en anden kollektiv sikkerhedsforanstaltning, kan faldsikringsudstyr anvendes som en nødløsning. Hos Würth tilbyder vi en komplet løsning inden for faldsikring, fra helseler og faldblokke til kurser, hjælp til de lovpligtige eftersyn og vejledning, hvis du har spørgsmål. Se mere på wuerth.dk/faldsikring.

Et komplet faldsikringssæt består af en helsele, en line/blok og et forankringspunkt. Helseler kan med enkelte undtagelser anvendes til alle opgavetyper, men valget af line/blok og forankringspunkt afhænger meget af opgavetypen og de konkrete forhold i den enkelte situation