Kun for erhvervsdrivende  
MONTERINGSVEJLEDNING
SYSTEMOVERSIGT SKRÅT TAG - TAGSTEN
tagsten
1 - Rammemontageclips – ende

Til indrammede moduler 30-50 mm

Art.nr. 0865 799 913

2 - Rammemontageclips – midt

Til indrammede moduler 33-51 mm

Art.nr. 0865 799 900

3 - Tagkrog aluminium

Regulerbar på 3 måder

Art.nr. 0865 994 89

4 - Montageskinne 47 x 37 eller 60 x 37

I længden 3150 mm

Art.nr. 0865 747 315 (47x37)

Art.nr. 0865 760 315 (60x37)

5 - Forbindeled

Mellemstykke til montageskinner

Art.nr. 0865 747 910

Art.nr. 0865 760 910

Tagindækning med tegltagsten

Almindelig anvisninger:

Denne monteringsvejledning er baseret på den nyeste udvikling og mangeårig erfaring. Da der ved ethvert tag er individuelle enkeltheder at tage hensyn til, skal der i planlægningsfasen altid gennemføres en sagkyndig klarlægning.

Montøren af solcelleanlægget skal inden montagen sikre, at tagets konstruktion er konstrueret til de yderligere optrædende belastninger. Hvert solcelleanlæg skal monteres på grundlag af beregningerne fra Würths software til beregning af befæstelse til solceller samt forklaringerne i den aktuelle monteringsvejledning.

Ved montering af anlægget skal monteringsanvisningerne fra producenten af panelet samt de pågældende normer og regler for bl.a. laster og ulykker altid overholdes.

Trin 1 tegltagsten
Trin 1

Tagkrogens (art.nr. 0865 994 81/82) position i forbindelse med projektet fastlægges vha. beregningssoftwaren. Fjern tagstenene på de markerede positioner eller skub dem i givet fald blot op. Ved montage af tagkrogen på spærene må tagkrogen ikke trykkes mod tagstenene. I forbindelse med montagen skal tagkrogbøjlen indstilles i højden og sideværts, så den ligger i tagstenens bølgedal. Også når indstilling ikke er nødvendig, skal sekskantskruen strammes med et tilspændingsmoment på 20-25 Nm. Tagkrogen (art.nr. 0865 994 81/82) fastgøres med 2 træskruer ASSY® plus panhoved, rustfrit stål A2 8 x 100 mm eller 8 x 120 mm (art.gr. 0181 818 ...) på spærene. Begge skruer må ikke blot skrues sammen i samme række af huller på fodpladen.

Trin 2 tegltagsten
Trin 2

Hvis det er nødvendigt, kan tagstenen over tagkrogen tilpasses på stedet for kroggennemføringen ved hjælp af en skæreskive eller hammer. Tagkrogen må ikke rejse den overliggende tagsten. Ved falstagsten skal den underliggende tagsten ligeledes tilpasses.

Anvisning:

Afstanden mellem tagkrogbøjlen og tagstenen bør mindst være 5 mm. De monterede tagkroge bør ikke benyttes som trappestige, da den underliggende tagsten derved kan beskadiges.

Vigtig anvisning:

Afstanden mellem tagkrogbøjlen og tagstenen bør mindst være 5 mm. De monterede tagkroge bør ikke benyttes som trappestige, da den underliggende tagsten derved kan beskadiges.

Trin 3 tegltagsten
Trin 3

Montageskinnerne til hver panelrække monteres løst på tagkrogen vha. det forudmonterede befæstelsesmateriale. Derefter tilpasses montageskinnerne til hinanden i en lige linje vha. en snor. Hammerhovedskruerne strammes derefter (tilspændingsmoment 13-15 Nm). Montageskinnens udkragning bør maks. være 40 cm.

Trin 4 tegltagsten
Trin 4

For at montere flere montageskinner sammen skal skinneforbindeleddetindføres halvvejs i den allerede monterede montageskinne. Derefter skubbes den næste montageskinne på skinneforbindeleddet. Begge montageskinner skubbes sammen om forbindeleddet. Yderligere sammenskruning er ikke nødvendig.

Anvisning:

Sørg altid for rigtig montering af hammerhovedskruerne! Disse skal, efter at de med den korte side er drejet i fastspændingsretningen, være i niveau med og slutte tæt til skinnens inderside.
Til kontrol: Kærven på hammerhovedskruens gevindende skal være lodret.

Anvisning:

Ved montage af montageskinnen skal der for ca. hver 12 m laves en ekspansionsfuge på mindst 2 cm. Panelfeltet skal afsluttes med endeclips. Ekspansionsfugen forbindes med skinneforbindeleddet, og et nyt panelfelt begyndes med endeclips.

Trin 5 tegltagsten
Trin 5

Før montering af panelerne skal panelerne på nederste række forsynes med en glidesikring. Til dette fæstnes sekskantskruer M6 x 20, rustfrit stål A2 (art.nr. 0096 6 20) med møtrikker M6, rustfrit stål A2 (art.nr. 0322 6) i de nederste befæstelsesboringer på panelets bagside. Ved montering af store paneler skal der anvendes sekskantskruer M8 x 20. Derefter lægges det første panel på montageskinnen, inden sekskantskruen fastgøres på den nederste montageskinne.

Trin 6 tegltagsten
Trin 6

Endeclipsen skubbes hen til panelet. Ved at dreje skruen med indvendig sekskant til venstre tilpasses endeclipsen til panelets rammehøjde og fikseres derefter (tilspændingsmoment 9-10 Nm).

Anvisning:

Ved montering af panelet skal monteringsanvisningerne fra producenten af panelet overholdes.

Trin 7 tegltagsten

Trin 7

Mellemclipsen klikkes på montageskinnen og skubbes hen til panelet. I den forbindelse skal mellemclipsen på begge sider af montageskinnen gå fuldstændig i hak.

Trin 8 tegltagsten

Trin 8

Det næste panel skubbes hen til mellemclipsene, og disse tilpasses til panelrammens højde. Derefter fikseres mellemclipsen vha. skruen med indvendig sekskant (tilspændingsmoment 13-15 Nm).

Trin 9 tegltagsten

Trin 9

På det sidste panel i en række skubbes en endeclips på montageskinnen og hen til panelet. Ved at dreje skruen med indvendig sekskant til venstre tilpasses endeclipsen til panelets rammehøjde og fikseres derefter (tilspændingsmoment 9-10 Nm).

ANVENDELSE AF EN KRYDSMONTAGECLIPS

Trin 1

Efter at den nederste baseskinne er monteret i overensstemmelse med monteringsvejledningen, fastklipses krydsmontageclipsene i baseskinnen på de planlagte skæringspunkter. Den tværløbende montageskinne lægges på baseskinnen, og krydsmontageclipsene sættes fast og tilpasses. Herefter fikseres krydsmontageclipsene (tilspændingsmoment 13-15 Nm).

Trin 1

Trin 2

Ved lodretgående montageskinner monteres der neden for den nederste endeclips en låseklemme på denne, hvorefter låseklemmen fikseres (tilspændingsmoment 15 Nm). Derved forhindres, at endeclipsen glider af. Den videre montage af befæstelsessystemet sker derefter i overensstemmelse med trin 7-10 fra punkt 1 “Taginddækning med tegltagsten”

Trin 2

Trin 3

Montage af base- og montageskinner med krydsmontageclips skal foregå som beskrevet i punkt 3. Derefter klikkes laminat-endeclipsen (art.nr. 0865 799 952) på oven for låseklemmen (art.nr. 0865 799 920) på montageskinnen og monteres tæt op ad låseklemmen. I den forbindelse skal krydsmontageclipsene på begge sider af montageskinnen gå fuldstændig i hak. Laminatmodulet skubbes ind i endeclipsen, og laminatmellemclipsen (art.nr. 0865 799 942) skubbes ligeledes på modulet og klikkes ind i montageskinnen. Efter at modulet er arrangeret i clipsene, fastspændes alle modulclipsenes skruer (tilspændingsmoment 13-15 Nm). Alle yderligere moduler monteres på denne måde, og på enden af det øverste modul fastgøres igen altid 2 endeclips.

Trin 3
DIN-/NORMDELE & ISODELE
TILBEHØR
Faldsikring banner
Faldsikring

Faldsikring

Husk sikkerheden ved arbejde i højden

Ved kortvarige opgaver, hvor der ikke er mulighed for at opstille et stillads, bruge personløfter eller skabe en anden kollektiv sikkerhedsforanstaltning, kan faldsikringsudstyr anvendes som en nødløsning. Hos Würth tilbyder vi en komplet løsning inden for faldsikring, fra helseler og faldblokke til kurser, hjælp til de lovpligtige eftersyn og vejledning, hvis du har spørgsmål. Se mere på wuerth.dk/faldsikring.

Et komplet faldsikringssæt består af en helsele, en line/blok og et forankringspunkt. Helseler kan med enkelte undtagelser anvendes til alle opgavetyper, men valget af line/blok og forankringspunkt afhænger meget af opgavetypen og de konkrete forhold i den enkelte situation

Slynge

Slynge