Kun for erhvervsdrivende  
DIN SIKKERHED, DINE VÆRNEMIDLER

For at du kan udføre dit arbejde uden risiko for din sundhed og sikkerhed, skal dit arbejde tilrettelægges, så alle risici begrænses mest muligt vha. af tekniske eller organisatoriske løsninger.

I praksis er det dog ofte ikke muligt at fjerne alle risici fuldstændigt. Når det er tilfældet, er det vigtigt, at du bruger værnemidler, så du undgår skader og ikke bliver syg pga. påvirkninger i dit arbejdsmiljø, fx fra farlige stoffer og partikler.

Læs med her og bliv klogere på, hvad du kan gøre for at passe bedst muligt på dine øjne, ører, lunger, hænder, hud, krop og dine fødder.

PAS GODT PÅ DINE ØJNE

Hvis du arbejder et sted, hvor der er risiko for flyvende partikler, støv, stænk eller påvirkninger fra kemiprodukter eller svejseprocesser, bør du altid beskytte dine øjne.

PAS GODT PÅ DINE ØRER

Den støjbelastning, du er udsat for, udgør en risiko for din hørelse, når den er over 75 dB(A). Kommer den op på 80 dB(A) eller mere, bør du altid anvende høreværn.

PAS GODT PÅ DINE LUNGER

Hvis du arbejder et sted, hvor luften er sundhedsskadelig at indånde, og forureningen ikke kan fjernes tilstrækkelig på anden vis, skal du bruge et åndedrætsværn. Et af de hyppigst anvendte er støvmasker.

PAS GODT PÅ DINE HÆNDER

Ved arbejdsopgaver, hvor du risikerer at få snitsår eller rifter på dine hænder, eller hvor du har brug for at beskytte dem mod slag eller stød, er det i de fleste tilfælde en god ide at anvende en arbejdshandske, der beskytter mod mekaniske risici.

PAS GODT PÅ DIN HUD

Hyppig kontakt med fx vand og kemikalier fjerner hudens naturlige fedtlag/barriere, hvilket gør

det nemmere for sundhedsskadelige stoffer at trænge gennem huden og ind i blodbanerne. Med den rigtige hånd- og hudpleje kan du forebygge mange problemer.

PAS GODT PÅ DINE FØDDER

Når du ser på et par sikkerhedssko eller -støvler, er det meget vanskeligt at se, hvad godt de beskytter dine fødder. Der kan være stor forskel, og derfor er alt sikkerhedsfortøj tildelt en sikkerhedsklasse, som fortæller, hvilken beskyttelse fodtøjet giver. Men hvilken sikkerhedsklasse skal du vælge?

FÅ RÅD OG VEJLEDNING HOS WÜRTHS SIKKERHEDSSPECIALISTER

Savner du inspiration til eller vejledning i, hvordan du kan øge sikkerheden på din virksomhed, så er du altid velkommen til at kontakte Würths sikkerhedsspecialister.

De kender arbejdsmiljøloven og har et indgående kendskab til de værnemidler, førstehjælpsprodukter og øvrige sikkerhedsprodukter, vi forhandler.

Rasmus Flanding

Danmark
Rasmus Flanding
Sikkerheds specialist
+45 21 99 70 86
rasmus.flanding@wuerth.dk

Allan Guldager Nielsen

Danmark
Allan Guldager Nielsen
Sikkerheds specialist
+45 25 44 43 74
allan.nielsen@wuerth.dk

Aktuelle tilbud

Priserne gælder til og med den 30. september 2022